Friday, 10 August 2012

RPH KHSR


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP

Tarikh             : 06.01.20xx

Masa              : 8.40 am – 9.40 am

Tahun             : 5 Budiman

Topik              : 1.7 Ikan hiasan

Unit                 : Pengenalan Ikan Hiasan

Bidang                       : Reka Bentuk dan Teknologi

Hasil Pemb.  : Pada akhir pembelajaran,murid dapat:

                                    i. Melabel 8 daripada 9 bahagian luar ikan (secara fizikal) dengan

                                   betul.

                                    ii.Menyebut 10 daripada 12 spesis ikan hiasan tropika dengan betul.

Aktiviti  Pembelajaran:     

1.    Pengenalan kepada ikan hiasan.

2.    Mengenali sifat fizikal dan fungsinya

3.    Mengenali contoh ikan hiasan dan ciri istimewa

4.    Latihan pengukuhan dan pengayaan

Elemen-elemen Bestari:

Pendekatan  :   i) Kecergasan Pelbagai - Visual, verbal-linguistik, muzik, naturalistik

                         ii) Kontekstual.

Kecergasan Emosi – Komunikasi, kawalan diri

Strategi Pembelajaran –Berpusatkan murid, metakognitif

Mod  TMK –Mod aplikasi, mod tutorial, mod penerokaan

Kemahiran Pemudahcaraan - Penyoalan

BBM – Power Point, klip video, latihan interaktif, laman web

ABM – LCD, komputer

Nilai-nilai Murni – Mensyukuri dan mengagungi nikmat tuhan, menyayangi

                                 kehidupan, bekerjasama, bertanggungjawab

KBKK - mencirikan, meneliti


Langkah / Masa

Isi Kandungan


Aktiviti P&P

Elemen Bestari

Set Induksi
(5 Minit)
Pengenalan mengenai ikan hiasan tropika Soalan:
Apakah nama ikan yang kamu lihat berdasarkan tayangan tadi?

Apakah kehidupan lain yang anda boleh dapati dalam persekitaran ikan tadi?

Bagaimanakah
ikan hidup dalam persekitarannya?  

1.Guru menayangkan video di skrin mengenai kehidupan ikan hiasan.

2. Murid-murid diminta meneliti video yang dipaparkan.

3. Guru bersoal jawab dengan murid-murid tentang video yang mereka tonton tadi.

4. Guru mengaitkan tayangan dengan tajuk dan tugasan serta panduan yang akan dilaksanakan oleh pelajar.

BBM:
Lagu :-

BBM:
video ikan,  LCD,laptop

Kecergasan Pelbagai:
Verbal Linguistik
Interpersonal
Muzik
Nautralistik

KBKK:

Alat Berfikir
Soalan dan Penyoalan

Strategi pembelajaran:
Metakognitif

Mod TMK:
Mod tutorial

Kecergasan Emosi:
Komunikasi
Kawalan Kendiri

Nilai Murni:
Menyayangi kehidupan
Langkah 1
(10 Minit)
Mengenal dan melabel bahagian-bahagian luar ikan
Bahagian luar ikan:
-          Penutup insang
-          Sirip pektoral
-          Sirip pelvik
-          Dubur
-          Sirip anal
-          Sirip kaudal
-          Sirip dorsal
-          Sisik
-          Mata
Guru menerangkan secara ringkas mengenai ikan hiasan tropika.

Murid-murid meneliti penerangan guru.

Murid-murid diminta membentuk dan berada di dalam kumpulan masing-masing.(1 kumpulan 3 orang)


Murid melabel bahagian luar ikan menggunakan slaid yang ditayangkan di hadapan kelas

Aktivti murid dinilai dan diulas oleh guru.


Mod TMK:
Mod tutorial
Mod aplikasi

Pendekatan :
Kontekstual.

Strategi Pembelajaran:
Berpusatkan murid


ABM:
Slaid MS Power Point

Nilai Murni:
Kerjasama
Mensyukuri nikmat tuhan


Langkah 2
(10 Minit)
Fungsi setiap bahagian luar ikan hiasan.
a.Mata – Untuk melihat
b.Insang – untuk bernafas
c.Ekor – Untuk menentukan hala tuju/arah.
d.Mulut – Untuk makan
e.Sisik – Pertahankan diri
f.Dubur – Pengeluaran bahan kumbahan atau najis
g.Sirip – Membantu pergerakan ikan

Guru memberi penerangan mengenai fungsi bahagian luar ikan hiasan
menggunakan slaid MS Powerpoint.

Murid mendengar dengan teliti dan memindahkan maklumat dalam nota.
BBM:
MS Power Point


ABM:
LCD,laptop

Kecergasan pelbagai:
Visual

Mod TMK:
Mod tutorial

Langkah 3
(10 Minit)
Spesies ikan hiasan
Tropika:
-          Flower horn
-          Kelisa
-          Guppy
-          Pelaga
-          Emas
-          Angel
-          Barb
-          Gourami
-          Koi
-          Tetra
-          Discus
-          Kaloi

Guru bersoal-jawab dengan memilih secara rawak murid untuk mengesan pengetahuan sedia ada murid.


Guru menayangkan slaid mengenai spesis ikan hiasan tropika.


Murid-murid   meneliti dan mentafsir maklumat.


ABM:
LCD,laptop

BBM:Kecergasan pelbagai:
Interpersonal
VisualMod TMK:
Mod tutorial

Langkah 4
(10 Minit)
Ciri-ciri istimewa yang ada pada ikan hiasan tropika.

Soalan:
Apakah ciri-ciri ikan hiasan dari segi waiz, warna dan corak?
Guru bersoal-jawab dengan memilih secara rawak murid untuk mengesan pengetahuan sedia ada murid.

Soalan:
Apakah ciri-ciri istimewa yang terdapat pada ikan hiasan tersebut.(saiz,warna dan corak)?Murid memberi perhatian pada penerangan guru.
Kecergasan Pelbagai:
Naturalis
Interpersonal
Visual

Kemahiran Pemudahcaraan:
Penyoalan


Kecergasan Emosi:
Keyakinan kendiri
Komunikasi

Mod TMK:
Mod tutorial

Kemahiran Berfikir:
Mencirikan

Nilai Murni:
Menyayangi hidupan
Mengagungi kekuasaan tuhan
Langkah 5
(10 Minit)
Latihan pengukuhan
Guru menyediakan 1 latihan
Interaktif.

Murid-murid menjawab latihan  menggunakan laptop guru dan jawapan dipaparkan di skrin.


Guru mengedarkan 1 latihan pengayaan dan laman web untuk rujukan murid.

 
Aktiviti murid dinilai dan dibincangkan.
Mod TMK:
Mod apilkasi

BBM:


ABM:
LCD,Laptop

Kecergasan Pelbagai:
Intrapersonal


Kecergasan Emosi:
Keyakinan kendiri


Nilai Murni: BertnggungjawabPenutup
(5 Minit)
Rumusan pelajaran hari ini.
Guru membimbing murid-murid membuat rumusan dan menilai hasil perbentangan setiap kumpulan menggunakan borang Rubrik.

Guru meminta murid bersama-sama menyanyikan lagu berpandukan tayangan klip video.

BBM:
Klip Video:

Kecergasan pelbagai:
Muzik


No comments:

Post a Comment