Friday, 27 July 2012

KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL


KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

OBJEKTIF

1.Menyatakan konsep keselamatan, keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri, faedah  keselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

2.Menyatakan tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

3.Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaan dikuatkuasakan.

4.Menyatakan langkah-langkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasa melakukan kerja.

5.Menerangkan bagaimana api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.

6.Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api.

7.Menghuraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran.Objektif 1:  Konsep
i. Konsep keselamatan.

  Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan.


ii. Konsep keselamatan pekerjaan.


 Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, proses kerja, tempat kerja dan kawasan lingkungannya.


iii. Konsep keselamatan industri. Faedah keselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

     Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan, kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia, harta dan pendapatan.


iv. Faedah keselamatan industri adalah

    bagi menghindar/ mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/ bahaya kepada pekerja/pelajar, kakitangan dan kelengkapan/ peralatan.

Kepentinganmengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.


Objektif 2:   Tujuan Akta

a.Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja;

b.Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja;

c.Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka;

d.Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem, peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan, yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan


Peranan NIOSH

1.Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat;

2.Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan;

3.Untuk menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi;

4.Untuk mematuhi kehendak-kehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, peraturan-peraturannya dan tataamalan-tataamalan yang diluluskan;

5.Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja; dan

6.Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia


Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.


OBJEKTIF 3:

  Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

 Sek 51- individu

 • Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau
 • Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau
 • Kedua-duanya.

Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan

Sek 53 – Kesatuan Sekerja

Sek 54 – Agen


OBJEKTIF 4:

  Menyatakan langkah-langkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasa melakukan kerja.

Punca kemalangan (mekanikal/ penggunaan jentera/ alat):Langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.
1.Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian tajam pada mesin / alat.
2.Pastikan mesin ada sistem pembumian
3.Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan.
4.Kerosakan – laporan
5.Fius kena betul. Elakkan beban lampau
6.Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang.

Langkah-langkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasa melakukan kerja.


.Faktor-faktor Yang Menjadi Punca Kebakaran

A.Faktor Semulajadi

      Bencana  Alam – Kemarau, Letupan Gunung Berapi

B.  Faktor Kemalangan
  Kelalaian, Kecualian/ Kesilapan Manusia
C.  Faktor Sengaja Dibakar

      Perbuatan Sengaja Dibakar / Khianat


 
OBJEKTIF 5:

  Menerangkan bagaimana api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.

Cara api terhasil:


1.Percikan apikerja kimpalan, bunga api

2.Api ubat nyamuk, mancis, puntung rokok

3.Kebocoran/ mampatan gas

4.Haba mekanikal akibat geseran.

5.Elektrik

Litar pintas

Lebihan kuasa beban aliran kuasa

Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar

Salah pemasangansaiz wayar/ fius
Kebocoran arus elektrikkabel/ penebat rosak


3 unsur sebabkan kebakaran
 • bahan api - kayu, kertas, minyak, gas
 • udara -oksigen
 • suhu/ haba - menggalakkan nyalaan api

Cara-cara api merebak:

1.Olakan habapemindahan haba

2.Pengaliranmelalui pengalir haba

3.Bahanganmelalui gelombang cahaya

4.Terus menerusapabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain

Kaedah memadamkan kebakaran:

1.Melaparkanpindahkan bahan terbakar/ belum terbakar ke tempat lain/ pecah/ hancurkan bahan api yang terbakar

2.Melemaskanhalang kemasukan udara/ tutup/ sungkup

3.Menyejukanturunkan haba/ suhunya

4.Memutuskan rantai kimia tindakbalas – *CO2, BCF, serbuk kering


*CO2 – karbon dioksida
*BCF – Bromochlodate Flumetheane
OBJEKTIF 6:
  Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api.
       (bagi menentukan jenis alat pemadam api yang sesuai/ boleh digunakan)
  Jenis-jenis pemadam api dan punca api/ kelas risiko kebakaran:

emadam api
kebakaran
Label
Air
Kayu, sampah sarap, plastik, kain
A
Tabung merah
Buih
Minyak, cat, petrol, lekar, thinner, gas
B
Soda acid, water CO2
Tabung krim
Debu kering
Semua jenis bahan
ABC
Sodium bikarbonat
Karbon dioksida
Minyak, cat, petrol, lekar, gas, peralatan gas
BC
Tabung hitam/ biru
Tidak rosakkan komponen elektrik
Tindakan Pencegahan
Sistem Keselamatan Kebakaran Terdiri Daripada :
Pencegahan  & Perlindungan Kebakaran
Pencegahan Kebakaran
1.Pendidikan Dan Latihan
2.Penguatkuasaan
3.Kejuruteraan
4.Kawalan Keselamatan
5.Penyelenggaraan Peralatan
6.“Good House Keeping”

Perlindungan Kebakaran
1.Perlindungan Pasif
-Tangga Terlindungan
-Koridor Terlindung
-Pintu Rintangan Api
-Lif Bomba

2.  Perlindungan Aktif
-Alat Pecah Kaca
-Alat Pengesan Haba
-Alat Pengesan Asap
-Sistem Pemasangan Sprinkler
-Sistem Pemasangan Pancur
-Sistem Pili Bomba

Soalan:

1.Nyatakan konsep keselamatan, keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri, faedah keselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

2.Apakah tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia?.

3.Jelaskan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaan dikuatkuasakan.

4.Bagaimanakah langkah-langkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan pematuhan  Etika Diri dan Etika Kerja semasa melakukan kerja?.

5.Terangkan cara-cara api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.

6.Bandingkan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api.

7. Huraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran.

191 comments:

 1. hi, kawan-kawan bcn 3

  siapakah yg harus bertanggungjawab apabila bengkel KH berlaku kebakaran?

  Lee Chui Ting BCN 3

  ReplyDelete
  Replies
  1. Murid - lapor kepada guru dengan serta merta.

   Guru - Mengambil tindakan segera untuk mengawal keadaaan
   Mengambil langkah yang perlu untuk mengawal dan
   memadam kebakaran.
   Hubungi pihak bomba jika perlu.

   Pihak pentadbir - Melaporkan kepada pihak polis jika perlu.

   Patimah Sham SCE 1

   Delete
  2. Bagi saya ia adalah tanggungjawab bersama. Jalankan prosedur biasa seperti kebakaran bangunan sekolah yang lain.

   Fuziah Mohd Nor / Unit Sains 1 PPG Jun2011 / SK Panglima Adnan PD

   Delete
  3. Soalan
   Konsep Keselamatan bermaksud keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan.Manakala konsep Keselamatan Pekerja merupakanilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, proses kerja, tempat kerja dan kawasan lingkungannya.Konsep Keselamatan Industri pula ialah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan, kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia, harta dan pendapatan.
   Faedah Keselamatan Industri bertujuan menghindari atau mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan atau bahaya kepada pekerja/pelajar, kakitangan dan kelengkapan dan peralatan di samping dapat mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.
   Norsiyah PKB 2012

   Delete
  4. soalan konsep keselamatan

   bermaksud keadaan terpelihara atau terlindung daripada bahaya , bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan.

   Sekiranya berlaku sebarang bencana di bilik KH contohnya kebakaran, semua guru perlu berkerjasama memastikan kawasan berlakunya bencana terpelihara daripada murid-murid. selain itu, tindakan segera melaporkan kepada pihak bomba perlu dilaksanakan. Ini kerana bimbang jika berlaku litar pintas.

   Imelia Ismail sce 1 ppg jun2011

   Delete
 2. Salam 1 Malaysia...

  Penggunaan bengkel dikalangan murid pendidikan khas lebih kepada murid-murid di sekolah menengah namun guru sukar mengaplikasinya atas sebab-sebab keselamatan atau mungkin disebabkan oleh aras kognitif yang sukar dihubungkaitkan antara kemahiran dengann aplikasi peralatan sebenar...Apa pendapat rakan-rakan???

  Norsiyah Kasim PPG PKB 2012

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pada pendapat saya kurangnya pendedahan murid di peringkat sekolah rengah tentang penggunaan bengel KH dan juga alatan-alatan yang digunakan untuk KH khasnya alatan yang merbahaya seperti gergaji menyebabkan guru tidak mahu mengambil risiko iaitu dengan tidak menggunakan bengkel sewaktu pembelajaran KH.

   nurul wazni bt marzuki pkb2012

   Delete
  2. Boleh cadangkan cara yang boleh dijalankan oleh guru PKB bagi menggalakkan guru menggunakan kemudahan di bengkel KH?

   Delete
  3. antara cara yang boleh dilakukan ialah guru boleh membuat pinjaman alatan yang terdapat di dalam bengkel dan menjalankan sesi p&p di dalam atau luar bilik darjah bagi mengurangkan risiko murid terdedah dengan kemalangan semasa berada di dalam bengkel.

   Delete
  4. Nor Asmah Yaakob PPG Pend. Khas Sem 3 31 July 2012

   Assalamualaikum...
   Saya tak nafikan pendapat Nurul Wazni tu... tapi pada saya KH untuk murid pendidikan khas terdapat beberapa pilihan samada KH perkebunan, masakan, jahitan ataupun pertukangan. Rata2 guru pendidikan khas memilih perkebunan dan masakan. Sebab itulah penggunaan bengkel agak kurang. Bagaimanapun ciri-ciri keselamtan tetap diberi keutamaan dan diajar secara teori di dalam bilik darjah.

   Delete
  5. Bagi menggalakkkan penggunaan peralatan di bengkel ,guru boleh membuat lawatan sebenar di bengkel ,perkenalkan alat dan berikan pengalaman sebenar merasai,memegang dan mengaplikasikannya dalam kemahiran yang mempunyai aras rendah.Selain daripada itu guru boleh menghubungkaitkan peralatan sebenar dengan bahan bantu yang dibeli....

   Delete
  6. Bagi menggalakkan penggunaan bengkel di kalangan guru, seharusnya bengkel itu sendiri mempunyai persekitaran yang mesra pengguna. Pencahayaan yang terang dan pengudaraan yang baik sangat membantu untuk mewujudkan rasa selesa semasa di bengkel. Penggunaan carta alir atau grafik-grafik berkaitan peraturan, kaedah penggunaan alatan juga penting untuk meransang minat guru untuk terus menggunakan bengkel.

   Delete
  7. Apa yang dikatakan oleh Pn.Nor Asmah memang betul tetapi sejauh manakah seseorang guru KH mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang setiap bidang iaitu perkebunan,masakan, jahitan ataupun pertukangan.Pada pandangan saya , keselamatan bagi setiap bidang adalah amat penting. Jadi setiap guru KH harus memberi tumpuan dan wajaran yang sewajarnya ketika mengendaliakan sesuatu aktiviti bersama murid.Jadi,Keselamatan adalah tanggungjawab bersama.Oleh itu, kita haruslah berwaspadu setiap masa dan saat.

   Delete
  8. Guru PKB boleh melaksanakan sesuatu projek mengikut bidang dalam mata pelajaran KH seperti aktiviti pertukangan iaitu membuat 'peti surat'. Jadi, guru PKB perlu membawa murid ke makmal untuk menggunakan segala kemudahan yang terdapat di makmal bagi menyiapkan projek tersebut.Secara tidak langsung ia menggalakkan penggunaan makmal KH di kalangan guru.
   *Marziana Mohd Idris (PKB 1)

   Delete
  9. Saya rasa murid pendidikan khas juga perlu diberi pendedahan tentang bengkel kemahiran hidup dengan cara pengajaran dan pembelajaran kemahiran hidup dijalankan di bengkel dengan kawalan yang rapi terutama pada murid yang ADHD atau hiperaktif. Murid yang pengurusan tingkah lakunya baik tidak ada masalah. Guru perlu memberitahu peraturan sebelum, semasa dan selepas penggunaan bengkel terlebih dahulu kemudian terangkan jenis-jenis alatan yang tajam serta cara penggunaannya dengan jelas dan mudah difahami.
   Anisah Abdullah PKB 1

   Delete
  10. Soalan
   a Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang yang sedang bekerja.
   b. Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja.
   c. Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaaan bagi orang orang yang sedang bekerja disuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.
   d. Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem, peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan, yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan.
   Peranan NIOSH ialah:
   1. Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sitem kerja yang selamat dan sihat.
   2. untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat, arahan,latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.
   3. Untuk menyiasat semua kemalangan ,penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian kejadian tersebut tidak berulang lagi.
   4. Untuk mematuhi kehendak-kehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan di dalam akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994,peraturan-peraturannya dan tataamalan -tataamalan yang diluluskan.
   5. Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja dan
   6. Untuk mengkaji semula dasar apabila perlu.

   Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaaan Malaysia berfungsi ialah menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk pekerja.

   Delete
  11. salam, pada pandangan saya, ini mungkin berlaku pada pelajar LD... tetapi bagi pelajar masalah pendengaran, meraka telah menggunakan dan mendapat pendedahan yang banyak semasa di sekolah rendah lagi. pelajar - pelajar ini telah pun melakukan aktiviti KH di bengkel, didapati mereka seronok dan dapat melakukan kerja-kerja tangan dengan baik, kemas dan memuaskan. namun begitu. mereka menghadapi sedikit masalah dalam mengenali alatan tukang atau alatan kerja kerana menggunakan bahasa isyarat. terdapat kod atau isysrat yang tidak ada dan perlu di gantikan dengan ejaan. guru juga menggunakan kod sendiri untuk menyatakan maksud kegunaan alat tersebut.

   Delete
  12. Shirley Naja PPG PKB 2012

   Saya bersetuju dengan cadangan Pn.Norsiyah. Guru sememangnya perlu mengadakan lawatan sebenar ke makmal Kemahiran Hidup sebelum melakukan aktiviti. Dengan ini, murid-murid akan lebih mengetahui tentang keadaan susun atur dan suasana di makmal KH. Semasa lawatan , guru perlu menerangkan beberapa aspek keselamatan yang penting kepada murid-murid.

   Delete
 3. Adakah guru perlu membayar pampasan atau ganti rugi sekiranya terjadi kemalangan di atas kecuaian guru terbabit?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dalam situasi begini, kita perlu teliti tentang tahap kemalangan samada melibatkan manusia secara fizikal,emosi, bahan atau harta.

   Diharapkan, guru sangat teliti dan mengambil berat cara pengendalian dan pengurusan aktiviti lebih-lebih lagi Pendidikan Khas ye...

   Delete
  2. Sekiranya berlaku sesuatu kemalangan di dalam bengkel atas kecuaian guru, akan dilihat sekiranya ia melibatkan harta benda ia perlu diganti tetapi terlebih dahulu barang yang rosak itu perlu direkod ke dalam ' buku rekod kemalangan ' dan borang pelupusan aset. Tetapi tindakan yang sewajarnya guru lakukan adalah melihat situasi kemalangan itu dari segi punca, pihak yang terlibat samada manusia, harta benda atau haiwan.

   Delete
  3. Sememangnya dalam memberi pendidikan kepada murid pendidikan khas memang memrlukan penelitian dan pengawasan yang mendalam. Contohnya, anak saya autisme hyperaktif, memang suka bermain dengan sesuatu benda yang tajam , memanjat tempat yang tinggi dan terjun serta merta. selain itu, memasukkan benda-benda asing ke dalam mulut .Jadi,segala kelakuan dan garak geri perlu diawasi kerana tiada istilah sakit dan mereka akan mencuba lagi.

   Delete
 4. Salam Perpaduan...
  Isu pampasan atau ganti rugi merupakan satu isu yang sukar diperjelaskan.Bagi pihak ibu bapa,pastinya menuntut hak mereka namun pihak guru pula ada sebab disebaliknya.Apa pun pun ,persedian rapi di samping pengetahuan,kemahiran dan pengalaman yang tinggi perlu ada dalam diri setiap guru bagi menangani situasi luar jangkaan!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Apakah cara guru-guru PKB lakukan bagi memastikan kemalangan tidak terjadi semasa murid-murid dalam pengawasannya?

   Delete
  2. guru perlulah memastikan semua murid mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan semasa berada di dalam bengkel, murid perlu memakai pakaian yang sesuai semasa melakukan aktiviti di dalam bengkel dan guru boleh meminta bantuan daripada Pembantu Pengurusan Murid (PPM) untuk sama2 berada di dalam bengkel bagi memastikan pengawasan murid berada pada tahap yang baik.

   Delete
  3. Saya setuju dengan jawapan yang diberikan selainn daripada itu juga guru perlu tahu tahap keupayaan murid PKB dengan teliti.Hal ini kerana kebanyakkan dari mereka mempunyai tahap kognitif yang lemah dan motoh kasar dan halus juga kurang.Bagi mengelakkan kemalangan daripada berlaku guru perlu memasTikan murid menggunakan alatan berdasarkan tahap keupayaan mereka.

   Delete
  4. Bagi memastikan keselamatan murid sentiasa terjamin,faktor yang paling penting ialah guru sentiasa bersama murid,memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek keselamatan dan guru perlu tahu apa yang murid sedang lakukan...

   Delete
  5. Bagi memastikan keselamatan murid sentiasa terjamin selamat , guru perlu mengambil beberapa langkah keselamatan. Antara langkah yang perlu di titik beratkan adalah memastikan murid mematuhi peraturan penggunaan bengkel seperti tidak membawa makanan dan bergurau ketika berada di dalam bengkel. Selain itu guru juga perlu memastikan murid hanya menggunakan peralatan setelah mendapat kebenaran guru dan cara mengunaknnya. Pakaian semasa murid memasuki bengkel untuk dan melakukan amali hendaklah bersesuaian dengan aktiviti. Apabila murid melakukan aktiviti amali murid tidak ditinggalkan secara bersendirian terutama apabila melibatkan mesin dan peralatan elektrik.

   lokman said PKB1

   Delete
  6. Bagi menjamin keselamatan murid-murid,guru perlu mempaparkan peraturan keselamatan di makmal KH. Selain itu,guru harus memastikan murid-murid sentiasa memathui peraturan ituketika berada di makamal KH.

   Susil Kumar PKB1

   Delete
  7. selain daripada mematuhi peraturan yang ditetapkan, guru perlu menyediakan peralatan yang diperlukan sahaja untuk aktiviti yang akan dijalankan supaya guru dapat kawal selia penggunaan peralatan dikalangan murid-murid dengan baik dan selamat.

   Normah Amir / PKB

   Delete
  8. Salam...Bagi memastikan keselamatan murid sentiasa terjamin selamat, beberapa langkah keselamatan perlu diambil. Antaranya adalah seperti sebelum murid memulakan aktiviti,guru haruslah menerangkan aspek-aspek keselamatan semasa berada di dalam bengkel.Murid-murid harus diperingatkan tentang perkara-perkara tidak boleh dilakukan di dalam bengkel.(Rozana bt Mohamad Moktar PKB 1)

   Delete
  9. Sebagai guru PKB mestilah menegaskan dan mengingatkan murid-murid Pendidikan Khas dengan peringatan "UTAMAKAN KESELAMATAN DAN SILA PATUHI SEMUA PERATURAN DI MAKMAL KH" setiap kali masuk ke makmal.Apabila murid memahami peringatan ini,mereka akan terhindar daripada kemalangan kerana mereka akan berhati-hati dalam setiap tindakan.
   *Marziana Mohd Idris (PKB 1)

   Delete
  10. Selain itu, perkara UTAMA yang perlu diberi perhatian juga adalah murid-murid jangan dibenarkan masuk ke dalam makmal/bengkel KH selagi guru tiada didalam bengkel. Guru perlu berada bersama-sama murid sepanjang waktu pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ketiadaan guru bakal mengundang kecelakaan dan kemalangan.

   Delete
  11. Selain itu, perkara UTAMA yang perlu diberi perhatian juga adalah murid-murid jangan dibenarkan masuk ke dalam makmal/bengkel KH selagi guru tiada didalam bengkel. Guru perlu berada bersama-sama murid sepanjang waktu pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ketiadaan guru bakal mengundang kecelakaan dan kemalangan.
   *NORFARAHI BT ZAKWAN (PKB 1)

   Delete
  12. Bagi guru pendidikan khas, pengawasan yang rapi dengan bantuan pembantu pengurusan murid (PPM) amat penting. Beberapa langkah keselamatan perlu di titik beratkan sebelum, semasa atau selepas penggunaan bengkel.
   1. Guru perlu memastikan murid beratur sebelum masuk ke bengkel.
   2. Perlu memberi penerangan secara jelas peraturan yang perlu dipatuhi semasa menjalankan aktiviti di samping menerangkan kesan-kesan akibat peraturan dilanggar.
   3. memperkenalkan tanda atau simbol amaran ataupun tanda yang dilarang yang terdapat di bengkel agar murid p.khas tahu makna simbol tersebut.
   4. guru atau PPM perlu berada bersama-sama murid semasa aktiviti. sekiranya aktiviti tersebut memerlukan alatan yang tajam seperti memotong papan menggunakan gergaji, guru perlu melakukan perkara tersebut dan menerangkan tentang alatan yang digunakan.
   5. guru memastikan keadaan bengkel selamat dan juga alatan yang hendak digunakan juga dalam keadaan baik sebelum murid menggunakannya.
   anisah abdullah PKB 1

   Delete
  13. Sebaiknya semasa penggunaan alatan yang tajam, digalakkan aktiviti berkenaan dilakukan dihadapan guru bagi memudahkan pengawasan. sebaiknya juga jumlah murid tidak terlalu ramai bagi memudahkan kawalan dan pengawasan.

   Delete
  14. salam perpaduan. bagi memastikan keselamatan murid PKB ketika di bengkel KH, guru mesti memberikan arahan dan larangan setiap kali sesuatau aktiviti hendak dilakukan, saya setuju dengan Ckg. Normah bahawa memberi alatan yang diperlukan sahaja supaya mudah untuk guru kawal selia. selain itu, guru perlu memastikan tumpuan murid sepenuhnya pada aktiviti yang dijalankan supaya murid tidak membuat aktiviti lain atau bermaian dengan alatan.

   Delete
 5. Apakah yang akan terjadi sekiranya guru Kemahiran Hidup itu sendiri mempunyai pengetahuan yang kurang mengenai Ilmu Kemahiran Hidup...?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Guru tersebut tidak akan dapat menjalankan p&p yang berkesan,
   murid tidak dapat mengguna dan mengaplikasikan semua alatan yang terdapat di dalam bengkel. Murid akan menjadi tidak berminat dalam subjek KH.Pengetahuan murid akan terhad dan guru tidak dapat mengenalpasti kemahiran dan kelebihan yang terdapat pada diri murid itu sendiri.Pengajaran dan Pembelajaran akan menjadi bosan jika guru tidak memunyai pengetahuan yang cukup berkaitan penggunaan alatan yang terdapat di dalam bengkel KH malahan projek yang dirancang dalan sukatan mungkin tidak dapat dihasilkan.

   Delete
  2. Subjek Kemahiran Hidup memerlukan guru yang berpengetahuan,berpengalaman dan sentiasa peka dengan faktor sekeliling.Guru yang kurang mahir akan menyebabkan murid terdedah dengan faktor luar jangkaan dan pengetahuan serta pulangan pembelajaran yang terhad.,

   Delete
  3. Subjek kemahiran hidup meliputi pelbagai bidang. Oleh yang demikian, kesan daripada kurangnya pengetahuan menyebabkan guru tersebut tidak berupaya mengenal pasti bakat dan kebolehan serta minat murid-murid dalam sesuatu bidang. Maklumat yang disampaikan juga adalah terhad dan tidak menarik minat murid.

   Normah Amir / PKB

   Delete
  4. Bagi subjek KH sebenarnya memerlukan guru yang berilmu, berkemahiran dan bermaklumat dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jika tidak , maklumat yang disampaikan tidak berkesan, murid kurang atau tidak memahami apa yang dipelajari dan objektif pengajaran tidak akan tercapai. Ini akan memberi kesan negatif dari segi penguasaan maklumat di kalangan murid-murid.
   *Marziana Mohd Idris (PKB 1)

   Delete
  5. Assalamualaikum....

   Sebagai seorang guru adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mencari atau menambah ilmu sebelum mengaplikasikan kepada anak murid. Pada zaman sekarang pelbagai cara boleh dipraktikkan untuk menambah ilmu seperti melayari internet selain cara tradisional melalui bahan-bahan bacaan.Kemahiran Hidup sebenarnya adalah cabang ilmu yang sangat praktikal untuk murid-murid pendidikan khas memandangkan mereka agak kurang dari segi akademik. Oleh itu kita harusla menyediakan diri sebagai guru murid-murid khas dalam membimbing mereka.

   Nor Asmah Yaakob PPG pend. khas sem 3

   Delete
  6. setiap guru perlu menjadikan apa sahaja subjek yang diberi adalah sebagai satu cabaran baginya.Jika tiada ilmu mengenainya,guru tersebut boleh mendalami ilmu melalui bimbingan dari guru yang lebih senior atau menghadiri kursus-kursus yang diadakan oleh pihak PPD atau JPN. Dunia kini dunia teknologi..segalan maklumat boleh dicapai dengan segera.

   norkamilah SCE 1 PPG JUN 2011.

   Delete
  7. Sekiranya guru tersebut tiada kemahiran dalam kemahiran hidup, guru tersebut masih boleh menggunakan buku panduan tentang kemahiran hidup serta boleh mencari info di internet. Ini kerana di sekolah tidak semestinya guru yang opsyen kemahiran hidup mengajar KHSR malah ada guru dari opsyen lain yang mengajar KHSR. Oleh itu banyak kursus dan Latihan dalam penrkhidmatan di laksanakan untuk memberi pendedahan kepada guru. InsyaAllah guru serba boleh menjalankan tugasan.

   anisah abdullah PKB 1

   Delete
  8. Sekiranya, guru KH sendiri kurang pengalaman dalam p&P kemahiran hidup, ia perlu berusaha memahirakan diri dengan menggunakan buku panduan dan mencari info seperti yang dinyatakan oleh anisah Abdullah. ini kerana segalamaklumat semuanya di hujung jari. jadi tiada alasan untuk untuk tidak mengajar KH. ( Nasihat dan teguran dari pihak nazir yang datang melawat ke sekolah saya pada awal puasa). Lagipun tak semua cikgu mengajara mengikut opsyennya sendiri.

   Delete
 6. Jawapan soalan 5
  Antara penyebab terhasilnya api ialah melalui putung rokok,kebocoran gas,melalui lintar pintas elektrik dan sebagainya. Selain itu cara api merebak adalah melalui olahan haba,pengaliran,bahangan dan terus menerus. Kaedah memadamkan kebakaran pula ialah dengan memindahkan bahan terbakar ke tempat lain, turunkan suhu haba ,halang kemasukan udara dan memutuskan rantai kimia tindaklbalas contohnya dengan menggunakn CO2 dan BCF.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Jawapan soalan 6
   Kelas A-melibatkan bahan hidrokarbon pepejal seperti kayu,kertas,tekstil.Kelas B-melibatkan bahan cecair hidrokarbon seperti petrol,gasoline,kerosone dll.Kelas C-melibatkan gas seperti methane,butane,propane dll.Kelas D-melibatkan bahan logam sepertikalium,natrium,kalsium dll.
   Jenis pemadam api:Alat pemadam api jenis air,debu kering,karbon dioksida dan buih.

   Delete
  3. Jawapan soalan 3
   Terdapat beberapa penalti iaitu secara individu dan dalam bentuk kumpulan.Antaranya Ialah:
   Sek 51- individu-denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.Penalti juga boleh dikenakan juga dengan
   dendaan tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

   Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan

   Sek 53 – Kesatuan Sekerja

   Sek 54 – Agen

   Delete
  4. Tolong Jelaskan Sek 52,sek53 sek 54

   Delete
  5. Badan Korporat bersama dengan
   Pengarah Syarikat, Pengurus,
   Setiausaha atau yang lain;(Seksyen 52)
   Kesatuan Sekerja;(Seksyen 53)
   Seorang ejen; (Seksyen 54)

   JENIS KESALAHAN
   Kewajipan Am perekabentuk, pengilang dan pembekal berkaitan loji/bahan\

   Panalti
   Maksima RM20,000 @ DUA tahun penjara @ kedua-duanya sekali

   JENIS KESALAHAN
   Kewajipan tidak mengganggu menyalahguna apa-apa
   yang disediakan

   Panalti
   Maksima RM20,000 @ DUA tahun penjara @ kedua-duanya sekali

   Jenis kesalahan
   Diskriminasi terhadap pekerja dan lain-lain

   Penalti
   Maksima RM10,000 @ SATU tahun penjara

   Jenis kesalahan
   Berkaitan dengan pemeriksaan

   Penalti
   Maksima RM10,000 @ SATU tahun penjara

   Jenis kesalahan
   Organisasi keselamatan dan kesihatan

   Penalti
   Maksima RM5,000 @ ENAM bulan penjara


   Jenis Kesalahan
   Kewajipan Am pekerja

   Penalti

   Maksima RM1,000 @ TIGA bulan penjara Kedua-duanya sekali

   Sumber:MODUL LATIHAN OSHA DI SEKTOR AWAM 2006
   AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
   (OSHA 1994)
   JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
   KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

   Fuziah Mohd Nor / Unit Sains 1 PPG Jun2011 / SK Panglima Adnan

   Delete
  6. Seksyen 51 merupakan sejenis penalti am di mana denda maksima akan dikenakan sebanyak RM 10 ribu atau setahun penjara atau kedua-duanya sekali tetapi jika didapati pelanggaran berterusan akan dikenakan penalti sebanyak seribu ringgit sehari.Manakala seksyen 52 merupakan penalti yang dikenakan ke atas badan koporat bersama pengarah syarikat,pengurus,setiausaha atau yang lain-lain manakala seksyen 53 ialah penalti yang dikenakan ke atas Kesatuan Sekerja dan seksyen 54 pula berkaitan dengan seorang ejen

   Delete
  7. Kesalahan:-
   Gagal mematuhi notis-penalti maksima RM 50 ribu @ 5 tahun penjara @kedua-duanya dan RM 500 setiap hari.Kewajiban am majikan dan orang bekerja sendiri-maksimum RM 50 ribu@2 tahun penjara @kedua-duanya sekali.Kewajiban am perekabentuk pengilang dan pembekal berkaitan loj/bahan -maksima RM 20 ribu@2 tahun penjara@keduanya sekali.Kewajiban tidak menganggu menyalah guna apa -apa yang disediakan-maksima RM 20 ribu@2 tahun penjara@kedua-duanya sekalidiskriminasi terhadap pekerja-maksima Rm 10 ribu@ 1 tahun penjara,pemeriksaan-RM 10 ribu @ 1 tahun penjara,organisasi keselamatan dan kesihatan-maksima RM 5 ribu@6 bulan penjara,Kewajiban am pekerja-maksima RM 1 ribu @ 3 bulan penjara@keduanya sekali
   Norsyah PKB 2012

   Delete
  8. Sec 52 Pertubuhan Perbadanan
   Akta ini menerangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pertubuhsn perbadanan.

   Delete
 7. Soalan 5
  Kebakaran terjadi melalui proses penguraian iaitu tindakbalas kimia yang disebut tindakan berantai yang berpunca daripada bahan hidrokarbon,cecair hidrokarbon,gas dan bahan logam.Api akan merebak melalui cara pengaliran,olak haba,bahangan.Manakala media pemadaman yang sesuai ialah alat pemadam jenis air,debu kering,karbon dioksida,asbestos graphite,soda ash dan pasir kering.

  ReplyDelete
 8. Jawapan soalan 1:
  Konsep Keselamatan - keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan.
  Konsep Keselamatan Pekerja - ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, proses kerja, tempat kerja dan kawasan lingkungannya.
  Konsep Keselamatan Industri - pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan, kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia, harta dan pendapatan.
  Faedah Keselamatan Industri - bagi menghindari/mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/bahaya kepada pekerja/pelajar, kakitangan dan kelengkapan/peralatan.
  Kepentingan - mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.

  Norfaiszah Othman /Unit PKB

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jawapan soalan 1:
   Konsep Keselamatan merupakan keadaan yang terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan manakala konsep Keselamatan Pekerja bermaksud ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, proses kerja, tempat kerja dan kawasan lingkungannya.
   Konsep Keselamatan Industri pula bermaksud pekerja yang bebas daripada bahaya atau kecederaan, kerugian ,kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia, harta dan pendapatan.Faedah Keselamatan Industri pula bertujuan bagi menghindariatau mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan atau bahaya kepada pekerja, kakitangan dan kelengkapan atau peralatan.Ianya amat penting bagi mengelakkan berlakunya risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.

   Delete
 9. Jawapan soalan 1

  1.Apakah tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia?.

  Tujuan akta
  a Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang yang sedang bekerja.
  b. Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja.
  c. Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaaan bagi orang orang yang sedang bekerja disuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.
  d. Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem, peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan, yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan.
  Peranan NIOSH ialah:
  1. Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sitem kerja yang selamat dan sihat.
  2. untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat, arahan,latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.
  3. Untuk menyiasat semua kemalangan ,penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian kejadian tersebut tidak berulang lagi.
  4. Untuk mematuhi kehendak-kehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan di dalam akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994,peraturan-peraturannya dan tataamalan -tataamalan yang diluluskan.
  5. Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja dan
  6. Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.

  Fungsi jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaaan Malaysia ialah menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti -aktivitinya.

  ReplyDelete
 10. Soalan 2
  2. Nyatakan konsep keselamatan, keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri, faedah keselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

  Konsep keselamatan ialah keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau ganguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Manakala konsep keselamatan pekerjaan ialah ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja,proses kerja,tempat kerja dan kawasan lingkungannya. Konsep keselamatan industri pula ialah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan, kawalan kerugian akibat kemalangan seperti melindingi kerugian terhadap manusia,harta dan pendapatan.
  Faedah keselamatan industri adalah bagi menghindar/mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan / bahaya kepada pekerja/pelajar,kakitangan dan kelengkapan /peralatan. Kepentingnya adalah untuk mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Murid pendidikan khas merupakan murid yang sangat memerlukan perhatian dalam pembelajaran.Apakah tindakan guru bagi mengatasi masalah luar jangkaan semasa penggunaan bengkel?

   Delete
 11. Soalan 3

  3.Terangkan cara-cara api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.

  Cara-cara api terhasil ialah
  1. Percikan api-kerja kimpalan, bunga api
  2. Api ubat nyamuk, mancis, puntung rokok.
  3. Kebocoran / mampatan gas
  4. haba mekanikal akibat geseran.
  5 Elektrik
  6. Litar pintas
  7.Lebihan kuasa beban aliran kuasa.
  8.Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar
  9. Salah pemasangan-saizwayar/fius
  10. kebocoran arus elektrik - kabel/penebat rosak.

  Cara-cara api merebak.

  1. Olakan haba-pemindahan haba
  2. Pengaliran- melalui pengalir haba
  3. Bahangan - memalui gelombang cahaya.
  4. Terus menerus- apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain.

  Kaedah memadamkan kebakaran.

  1. Melaparkan - pindahkan bahan terbakar/belum berbakar ke tempat lain/pecah/ hancurkan bahan api yang terbakar.
  2. Melemaskan - halang kemasukan udara /tutup/sungkup
  3. Menyejukkan- turunkan haba/suhunya.
  4. Memutuskan rantai kimia tindakbalas - CO2,BCF, serbuk kering

  ReplyDelete
 12. Jawapan soalan nombor 5.
  Cara api terhasil melalui beberapa cara, antaranya :
  1. Percikan api kimpalan
  2. Percikan bunga api
  3. Ubat nyamuk
  4. Mancis
  4. Puntung rokok
  5. Kebocoran gas
  6. haba mekenikal yang terjadi akibat geseran
  7. Litar pintas
  8. Lebihan beban aliran kuasa
  9. Kebocoran arus elektrik

  Cara-cara api merebak :
  1. Olakan haba
  pemindahan haba yang berlaku dalam benda mudah alih seperti
  cecair atau gas.
  Cecair atau gas yang panas akan naik ke atas dan gas yang sejuk
  akan turun ke bawah.
  2. Pengaliran
  Haba bergerak melalui bahan pengalir seperti logam , batu ,
  simen dinding , bangunan dan lantai.
  bahan pengalir ini akan jadi panas dan jika bahan api yang
  bersentuhan dengannya maka suhunya akan naik dan akan terbakar
  dengan sendiri.
  3. Bahangan
  Pemindahan yang mengikut gelombang cahaya daripada kebakaran
  tersebut.
  Kepanasan akan berkurangan apabila jarak daripada punca
  kebakaran berjauhan. Aapabila bahan api mendapat secara
  bahangan suhunya akan naik dan menyebabkan kebakaran.
  4. Terus menerus
  Bahan bakar akan terbakar kerana api mudah merebak melaluinya
  sekiranya ia bersentuhan antara satu sama lain.

  Kaedah memadamkan kebakaran
  1. Melaparkan
  Memindahkan bahan api yang belum terbakr ke tempat lain.
  Memindahkan yang terbakar ke tempat lain.
  Memecah atau menghancurkan bahan api yang terbakar supaya mudah
  dipadamkan.
  2. Melemaskan
  Menutup permukaan api yang terbakar supaya kurang untuk
  membantu pembakaran.
  3. Menyenyukkan
  Air mempercepatkan perpindahan haba dengan menurunkan haba dan
  menurunkan suhu kebakaran sehingga tahap rendah dan nyalaan
  akan padam.
  4. Memutuskan rantai tindak balas.
  memutuskan rantai kimia dengan menggunakan alat pemadam api
  seperti CO2 , BCF dan serbuk kering.

  lokman Said PKB1

  ReplyDelete
 13. 1.Pada pendapat anda bagaimanakah susun atur makmal KH yang baik?
  Susilkumar PKB 1

  ReplyDelete
  Replies
  1. Susun atur bengkel perlu kemas dan lengkap supaya kerja-kerja dapat dilakukan dengan sempurna dan mengelakkan daripada berlakunya kemalangan dan kerosakkan harta benda.


   Susun atur bengkel yang baik seperti:-

   Rak-rak dan panel alatan dan kelengkapan mudah digunakan
   Rak-rak simpanan bahan binaan projek boleh menempatkan dengan baik
   Rak-rak bahan bantu mengajar yang kemas kini dan pelbagai
   Memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan

   Fuziah Mohd Nor / Unit Sains 1 PPG Jun2011 / SK Panglima Adnan PD

   Delete
  2. Pada pendapat saya, susun atur makmal KH yang baik ialah;
   1)Susun atur yang memudahkan pergerakan dan interaksi.
   2)Keadaan bengkel dan peralatan dalam keadaan yang baik,tersusun dan selamat.
   3)Susunan kerusi meja yang kemas dan tersusun.
   4)Keadaan makmal yang bersih.
   5)Makmal yang ceria dengan pelbagai bahan pengajaran dan hiasan yang menarik.
   *Marziana Mohd Idris (PKB 1)

   Delete
  3. Selain yang dinyatakan oleh cikgu di atas susun atur makmal atau bengkel yang baik ialah mesti mempunyai sistem pengudaraan yang baik , pencahayaan yang cukup dan lantai sentiasa kering dan tidak licin yang boleh menyebabkan kemalangan.

   lokman said PKB1

   Delete
  4. Pada pendapat saya, bilik kh perlu disusun dengan sempurna. Susunan perlu ruang yang mencukupi agar murid dapat bergerak dengan senang terutama apabila berlaku sebarang kebakaran. Alatan-alatan perlu disimpan dengan melabel secara betul..Asingkan bahan-bahan mudah terbakar dengan keadaan bengkel yang tidak terlalu panas.Ruang peredaran udara perlu agar keselamatan semasa melakukan aktiviti kerjakayu atau menyapu syelek dapat dilaksanakan dengan baik.


   norkamilah sce 1 ppg jun 2011

   Delete
 14. Soalan 5.
  Terdapat beberapa cara api terhasil iaitu:
  1.Secara semulajadi.
  2.Secara kemalangan.
  3.Secara Sengaja atau kecuaian.

  ReplyDelete
 15. Soalan 2:
  Tujuan utama akta keselamatan adalah untuk mempertingkatkan kesedaran dan memupuk budaya keselamatan kesihatan dikalangan pekerja.Di samping itu, semua pihak yang terlibat samaada majikan,pekerja lebih bertanggungjawab di atas kewajipan masing-masing.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 514, 1994 (AKTA 514) diwartakan untuk menyatu dan menseragamkan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan diMalaysia. AKTA 514 mengatasi tetapi tidak bercanggah dengan mana-mana akta dan
  peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan".
  Sumber dari :http://keselamatandankesihatanpekerja.blogspot.com/2010/07/bab-1-keselamatan-dan-kesihatan.html
  Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH)
  Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara atau ‘National Institute Of Occupational Safety and Health’ (NIOSH) ditubuhkan pada 1 Disember 1992 di bawah Kementrian Sumber Manusia sebagai kumpulan dari pelbagai pihak bagi menjaga keselematan dan kesihatan pekerja dan di tempat kerja. NIOSH bermula sebagai sebuah syarikat di bawah syarikat berdaftar pada tahun 1965. Kini ia merupakan badan organisasi di bawah kerajaan dan menjadi sektor penting bagi melaksanakan peranannya terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia.
  Tujuan ia ditubuhkan untuk memberi khidmat di dalam latihan, sumber maklumat dan pusat penyelidikan dalam pelbagai bentuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Institut ini juga membantu pihak industri bagi membantu perlaksanaan dan penyelesaian permasalahan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.ditubuhkan untuk menghasilkan budaya kerja yang selamat dan sihat di kalangan semua pekerja dan majikan di Malaysia.
  Sumber internet:http://keselamatandankesihatanpekerja.blogspot.com/2010/07/bab-3-keperluan-undang-undang.html
  Susil kumar PKB 1

  ReplyDelete
 16. Sebagai seorang guru, kita perlu sentiasa memastikan keselamatan murid terutama apabila mengggunakan bilik-bilik khas seperti bengkel KH. Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil oleh guru bagi mencegah kemalangan daripada berlaku?
  Norfaiszah Othman PKB 1

  ReplyDelete
  Replies
  1. “UTAMAKAN KESELAMATAN” sebagai teras amalan bagi memastikan kerja-kerja dibengkel dapat dilakukan dengan lancar dan selamat.

   Aspek keselamatan yang dititikberatkan:-
   * Menyediakan bahan perlindungan dan pakaian kerja bagi melindungi badan
   * Mengadakan alat pemadam api yang berfungsi
   * Menyediakan peti pertolongan cemas dan tempat rawatan
   * Memaparkan nombor telefon panggilan kecemasan seperti Bomba, Ambulan, Polis dan lain-lain
   Sumber : http://www.slideshare.net/mohdruslee/pengurusan-bengkel-kh-pgsrbm08

   Fuziah Mohd Nor / Unit Sains 1 PPG Jun2011 / SK Panglima Adnan PD

   Delete
 17. Soalan 2
  Tujuan akta
  -untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatanyang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja.

  ReplyDelete
 18. Soalan 2
  Tujuan akta
  2. untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja.
  3. untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.
  4. Untuk mengadakan cara yang menurut perundanga keselamatan dan kesihatan pekerjaaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem, peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan, yang berjalan secara bergabung dengan peruntukkan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau membaiki standart keselamatan dan kesihatan.

  Peranan NIOSH
  1. Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat.

  -Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan berkenanan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.

  - Untuk menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi.

  - Untuk mematuhi kehendak-kehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan kesihatan Pekerjaan 1994, peraturan=peraturannya dan tataamalan-tataamalan yang diluluskan

  - untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja dan

  - untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.


  Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

  Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjana dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.

  mastafa shamsudin sce1 ipgk raja melewar

  ReplyDelete
 19. Replies
  1. Konsep keselamatan ialah keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau ganguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan.

   Delete
 20. Soalan 1
  Konsep keselamatan- suatu keadaan terpelihara atau terhindar daripada hahaha,bencana atau gangguan . Ia merupakan perkara untuk mengawal kemalangan.

  Konsep keselamatan kerja - ilmu dan pencerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja,bahan kerja ,proses kerja tempat kerja dan lingkungannya.

  Konsep keselamatan industri- ialah aktiviti,kelakuan atau kerja yang bebas daripada hahaha atau risiko kecederaan dan mengawal kerugian akibat daripada kemalangan.

  Faedah- Bagi menghindar /mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/ hahaha kepada pekerja/ Pelajar,kakitangan dan kelengkapan/ peralatan.

  Kepentingan- mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.
  Konsep

  ReplyDelete
 21. Apakah langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan kerja semasa berada di bengkel KH?


  mastafa b shamsudin sce1 ipgkrm

  ReplyDelete
  Replies
  1. Langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan kerja di bengkel KH ialah:
   1. Elakkan daripada memegang atau menyentuh bahagian tajam pada mesin/alat
   2. Pastikan mesin ada sitem pembumian.
   3. Matikan suiz kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan.
   4. Jika berlaku kerosakan hendaklah dilaporkan.
   5. Fius kena betul. Elakkan beban lampau.
   6. Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang.

   Delete
  2. langkah keselamatan semasa menjalankan kerja ketika berada bengkel KH
   1. masuk ke bengkel dengan arahan dari guru
   2. jangan menggunakan peralatan yang tajam terutamanya tanpa kebenaran dari guru.
   3. jangan berkejar-kejaran dengan alatan yang masih ditangan di dalam bengkel.
   4.laporkan sebarang kecederaan kepada guru dengan segera.
   5. dengar arahan kerja dari guru dengan teliti sebelum memulakan kerja-kerja bengkel.

   norkamilah yusof sce 1 ppg jun 2011

   Delete
 22. Soalan 2
  Tujuan Akta:
  a. Untuk memastikan keselamatan,Kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan yang berbangkit daraipada aktiviti orang- orang yang sedang bekerja.

  b. Untuk melindungi orang- orang di tempt kerja selain daripada orang- orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau Kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang- orang yang sedang bekerja.

  c. Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang- orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.

  d. Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan Kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat- peringkat oleh sistem,peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan , yang berjalan secara bergabung dengan peruntukkan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan.

  Peranan NIOSH
  1. Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat.

  - untuk memastikan bahawa semuanya kakitangan Ada ah diberi maklumat,arahan,latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.

  - untuk menyiasat semuanya kemalangan ,penyakit,keracunan dan Kejadian berbahaya dan mengambil langkah- langkah untuk memastikan kejadian- kejadian tersebut tidal berulang lagi.

  - untuk mematuhi kehendak- kehendak perundangan mengenai keselamatan dan kesihatan seperti yang ditetapkan di dal am Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, peraturan- peraturannya dan tataamalan- tataamalan yang diluluskan.

  - untuk menyediakan kemudahan- kemudahan kebajikan bagi semua pekerja .

  - untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.

  Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia
  - menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orang- orang lain yang mungkin terjejas oleo aktiviti- aktivitinya.

  ReplyDelete
 23. Assalamualaikum, Tidak semua sekolah dikurniakan dengan kemudahan bengkel yang baik.Ada diantara sekolah terutama sekolah kurang murid ( SKM ) tidak mempunyai kemudahan bengkel yang sepatutnya. Jika ini situasinya, bagaimanakah kita sebagai guru boleh mengambil inisiatif untuk mewujudkan aktiviti pembelajaran yang kondusif kepada pelajar semasa mata pelajaran kemahiran hidup?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ketiadaan bengkel tidak bermakna guru tidak boleh mengaplikasikan subjek Kemahiran Hidup.Di sinilah pentingnya penggunaan wang PCG untuk membeli peralatan K.Hidup dan alat bantu yang sesuai seperti carta di samping ruang yang cukup dan luas untuk menjalankan aktiviti bengkel...

   Delete
  2. Memang apa yang dikata oleh Pn Norsyiya betul. Seseorang guru perlu pandai menyesuaikan diri dan mengendalikan subjek KH mengikut kemudahan yang tersedia ada.Guru adalah serba boleh.

   Delete
  3. Kemudahan bengkel yang kurang lengkap dengan pelbagai peralatan bukanlah penghalang kepada guru dalam mewujudkan aktiviti pembelajaran KH yang kondusif. Antara langkah yang boleh diambil oleh guru tersebut ialah menyediakan carta lengkap dengan gambar,nama alatan dan kegunaannya dan membawa alatan sebenar sebagai BBM.
   *Marziana Mohd Idris (PKB 1)

   Delete
  4. ketiadaan bengkel tidak bermakna pembelajaran tidak boleh berjalan dengan baik. Ia sebenarnya bergantung kepada kesungguhan dan kreatifnya seseorang guru untuk menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Contohnya, melalui pembelian bahan-bahan KH dan peralatan yang berkaitan sudah cukup untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu topik yang hendak disampaikan.

   Delete
  5. Tiada bengkel maupun bengkel tidak lengkap bukanlah alasan untuk tidak dapat menjalankan P&P KH yang menarik dan berkesan.Penggunaan BBM yabg berkaitan sedikit sebanyak dapat membantu..Kadang-kadang peralatan tersebut boleh dibawa dari rumah ataupun dipinjam dari rakan-rakan guru yang lain..dimana ada kemahuan disitu ada jalan...(Rozana BT MOhamad Moktar-PKB1)

   Delete
 24. Soalan 3
  Penalti individu(seksyen 51)
  Penalti pertubuhan perbadanan(seksyen 52)
  Penalti kesatuan sekerja( seksyen 53)
  Penalti agen( seksyen 54)

  Penalti umum: denda RM 10000.00 atau penjara 1 Tahun atau kerja- duanya sekali.

  Kesalahan berulang: RM 1000.00 / hari

  ReplyDelete
 25. Soalan 4
  Langkah- langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.
  1. Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian tajam pada alat/mesin.
  2. Pastikan mesin ada sistem pembumian.
  3. Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan.
  4. Kerosakan- laporan.
  5. Fius kena betul. Elakkan beban lampau.
  6. Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang.

  Langkah- langkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasa melakukan kerja.

  Etika Diri:1.Pakaian
  2.pelindung mata
  3. Tangan
  4. Menghormati orang lain.

  Etika Kerja:1. Pemilihan alatan
  2. Pengendalian alatan
  3. Alatan pengapit
  4. Penggunaan alatan
  5. Kelajuan kerja
  6. Pengurusan meja kerja
  7. Keselamatan lantai

  ReplyDelete
 26. soalan 7
  Pengurusan kebakaran:
  1. Sentiasa amalkan matikan suiz elektrik apabila selesai menggunakannya.
  2. Dilarang merokok di tempat larangan.
  3. Jangan sesekali membawa alat/bahan mudah bakar ke dalam bilik.
  4. Elakkan menggunakan 'heater' untuk masak air.
  5. Bilik hendaklah sentiasa bersih daripada sampah sarap.
  6. Jangan buat sambungan dawai elektrik sendiri. Laporkan kepada pihak bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan pd alatan elektrik. (sumber dari: http://web.utm.my)

  Cara penggunaan alat pemadam api:
  Terdapat pelbagai jenis serta saiz alat pemadam api. Cara penggunaan dan pengendaliaannya adalah seperti berikut:
  1. Pilih jenis alat pemadam api yang sesuai.
  2. Ikut arah angin semasa menggunakannya.
  3. Praktikkan penggunaan kaedah PASS:
  P - PULL (tarik/cabut pin keselamatan)
  A - AIM (arahkan nozel ke arah punca api)
  S - SQUEEZE (tekan pemegang 'lever' di mana agen pemadam akan dipancut keluar.
  S - SWEEP (Layangkan noze/hos kekiri dan kekanan bagi menyegerakan proses pemadaman.

  ReplyDelete
 27. Soalan 5
  Cara api terhasil:1. Percikan api( kerja kimpalan/ bunga api)
  2.Api ubat nyamuk,mancis,puntung rokok
  3. Kebocoran gas
  4. Haba mekanikal akibat geseran
  5. Litar pintas
  6. Lebihan kuasa began aliran kuasa
  7. Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang
  Longgar.
  8. Walsh pemasangan- saiz wayar/ fius

  Cara- cara api merebak
  1. Olakan haba- pemindahan haba
  2. Pengaliran haba- melalui pengalir haba
  3. Bahangan- melalui gelombang cahaya
  4. Terus menerus- apabila bahan bakar bersentuhan antara satu
  Sama lain.

  Kaedah memadamkan kebakaran:
  1. Melaparkan- Pindahkan bahan terbakar/ velum terbakar ke tempt lain/ pecah/ hancurkan bahan api yan terbakar.

  2. Melemaskan- halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup

  3. Menyejukkan- turunkan haba/ suhunya.

  4. Memutuskan rantai kimia tindakbalas- CO2, BCF, serbuk kering

  ReplyDelete
 28. soalan 3
  penalti yang dikenakan adalah seperti berikut
  1. Sek 51- individu- Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau
  Dipenjarakan selama tempoh satu tahun
  atau dikenakan kedua-duanya.

  Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

  Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan

  Sek 53 – Kesatuan Sekerja

  Sek 54 – Agen

  ReplyDelete
 29. Fuziah Mohd Nor / Unit Sains 1 PPG Jun2011 / SK Panglima Adnan PD

  1. Soalan 5

  Jawapan :

  Terangkan cara-cara api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.

  Cara-cara api terhasil ialah melalui
  1. Percikan api-kerja kimpalan, bunga api
  2. Api ubat nyamuk, mancis, puntung rokok.
  3. Kebocoran / mampatan gas
  4. haba mekanikal akibat geseran.
  5 Elektrik
  6. Litar pintas
  7.Lebihan kuasa beban aliran kuasa.
  8.Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar
  9. Salah pemasangan-saizwayar/fius
  10. kebocoran arus elektrik - kabel/penebat rosak.

  Api boleh merebak dengan cara :

  1. Olakan haba-pemindahan haba
  2. Pengaliran- melalui pengalir haba
  3. Bahangan - memalui gelombang cahaya.
  4. Terus menerus- apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain.

  Kaedah memadamkan kebakaran.

  1. Melaparkan - pindahkan bahan terbakar/belum terbakar ke tempat lain / pecah/ hancurkan bahan api yang terbakar.
  2. Melemaskan - halang kemasukan udara /tutup/sungkup
  3. Menyejukkan- turunkan haba/suhunya.
  4. Memutuskan rantai kimia tindakbalas - CO2,BCF, serbuk kering

  ReplyDelete
 30. Fuziah Mohd Nor / Unit Sains 1 PPG Jun2011 / SK Panglima Adnan PD

  2. Soalan 2

  Jawapan :

  Tujuan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan negara NIOSH adalah:

  1.untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatanyang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja.

  2. untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja.

  3. untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.

  4. Untuk mengadakan cara yang menurut perundanga keselamatan dan kesihatan pekerjaaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem, peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan, yang berjalan secara bergabung dengan peruntukkan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau membaiki standart keselamatan dan kesihatan.

  Peranan NIOSH:

  1. Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat.

  -Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan berkenanan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.

  - Untuk menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi.

  - Untuk mematuhi kehendak-kehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan kesihatan Pekerjaan 1994, peraturan-peraturannya dan tata amalan-tata amalan yang diluluskan

  - untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja dan

  - untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.


  Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

  Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjana dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.

  ReplyDelete
 31. Fuziah Mohd Nor / Unit Sains 1 PPG Jun2011 / SK Panglima Adnan PD


  3. Soalan 7

  Jawapan:

  Pengurusan kebakaran:

  1. Sentiasa amalkan matikan suiz elektrik apabila selesai
  menggunakannya.
  2. Dilarang merokok di tempat larangan.
  3. Jangan sesekali membawa alat/bahan mudah bakar ke dalam bilik.
  4. Elakkan menggunakan 'heater' untuk masak air.
  5. Bilik hendaklah sentiasa bersih daripada sampah sarap.
  6. Jangan buat sambungan dawai elektrik sendiri. Laporkan kepada
  pihak bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan pd alatan
  elektrik. (sumber dari: http://web.utm.my)

  Cara penggunaan alat pemadam api:

  Terdapat pelbagai jenis serta saiz alat pemadam api. Cara penggunaan dan pengendaliaannya adalah seperti berikut:

  1. Pilih jenis alat pemadam api yang sesuai.
  2. Ikut arah angin semasa menggunakannya.
  3. Praktikkan penggunaan kaedah PASS:

  P - PULL (tarik/cabut pin keselamatan)
  A - AIM (arahkan nozel ke arah punca api)
  S - SQUEEZE (tekan pemegang 'lever' di mana agen pemadam akan
  dipancut keluar.
  S - SWEEP (Layangkan noze/hos kekiri dan kekanan bagi
  menyegerakan proses pemadaman.

  ReplyDelete
 32. Fuziah Mohd Nor / Unit Sains 1 PPG Jun2011 / SK Panglima Adnan PD
  4. Soalan 3
  Jawapan:
  Terdapat beberapa penalti iaitu secara individu dan dalam bentuk kumpulan.Antaranya Ialah:
  Sek 51- individu-denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.Penalti juga boleh dikenakan juga dengan
  dendaan tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan.
  Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan
  Sek 53 – Kesatuan Sekerja
  Sek 54 – Agen

  ReplyDelete
 33. Fuziah Mohd Nor / Unit Sains 1 PPG Jun2011 / SK Panglima Adnan PD

  5. Soalan 4
  Jawapan :
  Langkah- langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.
  1. Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian tajam pada
  alat/mesin.
  2. Pastikan mesin ada sistem pembumian.
  3. Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan.
  4. Kerosakan- laporan.
  5. Fius kena betul. Elakkan beban lampau.
  6. Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang.
  Pematuhan / Langkah- langkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasa melakukan kerja adalah;
  Etika Diri:
  1.Pakaian
  2.pelindung mata
  3. Tangan
  4. Menghormati orang lain.
  Etika Kerja:
  1. Pemilihan alatan
  2. Pengendalian alatan
  3. Alatan pengapit
  4. Penggunaan alatan
  5. Kelajuan kerja
  6. Pengurusan meja kerja
  7. Keselamatan lantai

  ReplyDelete
 34. Di manakah lokasi stok semua barang / alatan KH perlu direkodkan serta bagaimanakah Sistem Penyimpanan Stok dijalankan?
  Jika berlaku kebakaran di sekolah, adakah rekod stok KH juga perlu diselamatkan?

  Fuziah Mohd Nor / Unit Sains 1 PPG Jun2011 / SK Panglima Adnan PD

  ReplyDelete
 35. Soalan 2

  Tujuan Akta:
  a. Untuk memastikan keselamatan,Kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan yang berbangkit daraipada aktiviti orang- orang yang sedang bekerja.

  b. Untuk melindungi orang- orang di tempt kerja selain daripada orang- orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau Kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang- orang yang sedang bekerja.

  c. Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang- orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.

  d. Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan Kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat- peringkat oleh sistem,peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan , yang berjalan secara bergabung dengan peruntukkan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan.

  Peranan NIOSH
  1. Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat.

  - untuk memastikan bahawa semuanya kakitangan Ada ah diberi maklumat,arahan,latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.

  - untuk menyiasat semuanya kemalangan ,penyakit,keracunan dan Kejadian berbahaya dan mengambil langkah- langkah untuk memastikan kejadian- kejadian tersebut tidal berulang lagi.

  - untuk mematuhi kehendak- kehendak perundangan mengenai keselamatan dan kesihatan seperti yang ditetapkan di dal am Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, peraturan- peraturannya dan tataamalan- tataamalan yang diluluskan.

  - untuk menyediakan kemudahan- kemudahan kebajikan bagi semua pekerja .

  - untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.

  Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia

  - menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orang- orang lain yang mungkin terjejas oleo aktiviti- aktivitinya.

  ReplyDelete
 36. Soalan 5

  Cara api terhasil: 1. Percikan api( kerja kimpalan/ bunga api)
  2.Api ubat nyamuk,mancis,puntung rokok
  3. Kebocoran gas
  4. Haba mekanikal akibat geseran
  5. Litar pintas
  6. Lebihan kuasa beban aliran kuasa
  7. Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan
  yang longgar.
  8. Salah pemasangan- saiz wayar/ fius
  9. Kebocoran arus elektrik- kabel/penebat rosak

  Cara- cara api merebak
  1. Olakan haba- pemindahan haba
  2. Pengaliran haba- melalui pengalir haba
  3. Bahangan- melalui gelombang cahaya
  4. Terus menerus- apabila bahan bakar bersentuhan antara satu
  Sama lain.

  Kaedah memadamkan kebakaran:
  1. Melaparkan- Pindahkan bahan terbakar/ velum terbakar ke tempt lain/ pecah/ hancurkan bahan api yan terbakar.

  2. Melemaskan- halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup

  3. Menyejukkan- turunkan haba/ suhunya.

  4. Memutuskan rantai kimia tindakbalas- CO2,
  BCF, serbuk kering

  ReplyDelete
 37. Soalan 4
  Langkah- langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.
  1. Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian
  tajam pada alat/mesin.
  2. Pastikan mesin ada sistem pembumian.
  3. Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin
  tidak digunakan.
  4. Kerosakan- laporan.
  5. Fius kena betul. Elakkan beban lampau.
  6. Pastikan bahagian enjin bergerak ada
  pengadang.

  Langkah- langkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasa melakukan kerja.

  Etika Diri: 1.Pakaian
  2.pelindung mata
  3.Tangan
  4.Menghormati orang lain.

  Etika Kerja: 1. Pemilihan alatan
  2. Pengendalian alatan
  3. Alatan pengapit
  4. Penggunaan alatan
  5. Kelajuan kerja
  6. Pengurusan meja kerja
  7. Keselamatan lantai

  ReplyDelete
 38. Soalan no 5

  Cara api terhasil:
  1. Percikan api( kerja kimpalan/ bunga api)
  2. Api ubat nyamuk,mancis,puntung rokok
  3. Kebocoran gas
  4. Haba mekanikal akibat geseran
  5. Litar pintas
  6. Lebihan kuasa beban aliran kuasa
  7. Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan
  yang longgar.
  8. Salah pemasangan- saiz wayar/ fius
  9. Kebocoran arus elektrik- kabel/penebat rosak

  Cara- cara api merebak
  1. Olakan haba- pemindahan haba
  2. Pengaliran haba- melalui pengalir haba
  3. Bahangan- melalui gelombang cahaya
  4. Terus menerus- apabila bahan bakar bersentuhan antara satu
  Sama lain.

  Kaedah memadamkan kebakaran:
  1. Melaparkan- Pindahkan bahan terbakar/ velum terbakar ke tempt lain/ pecah/ hancurkan bahan api yan terbakar.

  2. Melemaskan- halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup

  3. Menyejukkan- turunkan haba/ suhunya.

  4. Memutuskan rantai kimia tindakbalas- CO2, BCF, serbuk kering

  ReplyDelete
 39. Soalan 4
  Langkah- langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.
  1. Elakkan daripada memegang atau menyentuh bahagian tajam padaalat/mesin.
  2. Pastikan mesin ada sistem pembumian.
  3. Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan.
  4. Kerosakan- laporan.
  5. Fius kena betul. Elakkan beban lampau.
  6. Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang.
  Pematuhan / Langkah- langkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasa melakukan kerja adalah;
  Etika Diri:
  1.Pakaian
  2.pelindung mata
  3. Tangan
  4. Menghormati orang lain.
  Etika Kerja:
  1. Pemilihan alatan
  2. Pengendalian alatan
  3. Alatan pengapit
  4. Penggunaan alatan
  5. Kelajuan kerja
  6. Pengurusan meja kerja
  7. Keselamatan lantai

  ReplyDelete
 40. Soalan 3
  Terdapat beberapa penalti iaitu secara individu dan dalam bentuk kumpulan.Antaranya Ialah:

  Sek 51- individu-denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.Penalti juga boleh dikenakan juga dengan
  dendaan tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

  Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan

  Sek 53 – Kesatuan Sekerja

  Sek 54 – Agen

  ReplyDelete
 41. Soalan 1:
  -Konsep keselamatan merujuk kepada keadaan yang terpelihara atau bebas daripada sebarang bahaya,bencana ataupun gangguan yang boleh menyebabkan terjadinya kemalangan.
  -Konsep keselamatan pekerjaan merujuk kepada ilmu dan penerapan teknologi bagi meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan peralatan kerja,proses kerja,tempat bekerja dan kawasan persekitarannya.
  -Konsep keselamatan industri pula ialah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan,kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia,pendapatan dan harta.
  -Faedah keselamatan industri adalah untuk menghindar atau mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan bahaya atau kecederaan kepada pelajar,pekerja dan kakitangan serta kelengkapan juga peralatan.
  -Kepentingan mempelajarinya adalah untuk mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.
  *Marziana Mohd Idris (PKB 1)

  ReplyDelete
 42. Soalan 3

  Terdapat beberapa penalti iaitu antaranya:

  Sek 51- individu

  Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau

  Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau

  Kedua-duanya.


  Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

  Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan

  Sek 53 – Kesatuan Sekerja

  Sek 54 – Agen

  ReplyDelete
 43. Soalan 5:
  -Cara-cara api terhasil ialah;
  a)api ubat nyamuk,mancis,puntung rokok
  b)Haba mekanikal akibat geseran
  c)Percikan api akibat kerja kimpalan dan bungaapi
  d)Kebocoran dan mampatan gas
  e)Elektrik-litar pintas/lebihan kuasa beban aliran kuasa,salah pemasangan (saiz wayar atau fius,kebocoran arus elektrik iaitu kabel/penebat rosak).
  -Cara api merebak ialah melalui pengaliran (melalui pengalir haba),olakan haba (pemindahan haba),terus-menerus (apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain)dan bahangan melalui gelombang cahaya.
  -Terdapat 4 kaedah memadamkan kebakaran iaitu melemaskan (halang kemasukan udara),melaparkan (pindahkan bahan bakar),memutuskan rantai kimia tindakbalas dan menyejukkan (turunkan suhunya).
  *Marziana Mohd Idris (PKB 1)

  ReplyDelete
 44. Soalan 1

  i. Konsep keselamatan adalah:
  - Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan.


  ii. Konsep keselamatan pekerjaan ialah

  - Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, proses kerja, tempat kerja dan kawasan lingkungannya.


  iii. Konsep keselamatan industri. Faedah
  keselamatan industri dan kepentingan
  mempelajarinya.

  - Keselamatan industri adalah pekerja yang
  bebas daripada bahaya atau risiko
  kecederaan, kawalan kerugian akibat
  kemalangan serta melindungi kerugian
  terhadap manusia, harta dan pendapatan.


  iv. Faedah keselamatan industri adalah

  - bagi menghindar/ mencegah kemalangan yang
  boleh menyebabkan kecederaan/ bahaya kepada
  pekerja/pelajar, kakitangan dan kelengkapan/
  peralatan.

  -Kepentingan mempelajarinya adalah untuk
  mengelakkan risiko kemalangan yang
  menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.

  ReplyDelete
 45. Soalan 3:
  Penalti yang dikenakan setelah Akta dikuatkuasakan ialah;
  1)Sek 51 - individu
  *Denda tidak lebih RM10,000.00 atau
  *Penjara tidak lebih 1 tahun atau
  *Kedua-duanya
  *Dalam hal yang berterusan boleh
  didenda tidak lebih RM1000.00 bagi
  tiap-tiap hari @ sebahagian drpd
  sehari semasa kesalahan itu selepas
  sabitan.
  2)Sek 52 - Pertubuhan Perbadanan
  3)Sek 53 - Kesatuan Sekerja
  4)Sek 54 - Agen
  *Marziana Mohd Idris (PKB 1)

  ReplyDelete
 46. Soalan 6

  Api kebakaran boleh diklasifikasikan kepada 4 jenis iaitu;

  1. Kelas A
  Api berpunca daripada bahan pepejal (kecuali logam) sepeti kayu, kertas, kain, plastik dan sebagainya.

  2. Kelas B
  Berpunca dari bahan cecair yang mudah terbakar seperti minyak petrol, gas dapur, diesel, varnis, cat dan sebagainya.

  3. Kelas C
  Berpunc dari gas atau wap yang mudah terbakar seperti hidrogen, methane, propane, oxy-acetylene, gas LPG dapur dan sebagainya.

  4. Kelas D
  Berpunca dari bahan logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya.

  5. Kelas E
  Berpunca dari bahan masakan seperti minyak masak atau lemak.

  Kebakaran dari peralatan elektrik pula tidak dikelaskan.

  Nota: Pengelasan jenis api kebakaran di atas hanya sah di Malaysia sahaja. Di negara-negara lain, pengelasan jenis api adalah berbeza.

  jenis pemadam api yang biasa digunakan adalah
  1. pemadam api serbuk kering ABC
  - Berat: 12kg atau 3kg
  Warna: Biru
  Jenis api yang boleh dipadamkan: A,B dan C
  Catatan : Boleh digunakan sekali sahaja, serbuknya boleh merosakkan logam, enjin dan badan kenderaan, berbahaya kepada makanan.

  2. pemadam api karbon dioksida
  Berat: 3kg
  Warna: Hitam
  Jenis api yang boleh dipadamkan: Api dari peralatan elektrik
  Catatan: Tidak sesuai untuk persekitaran terbuka

  3. Pemadam api sebuk kering ABC
  Berat: 12kg dan 3kg
  Warna: Merah
  Jenis api yang boleh dipadamkan: A, B, C dan api dari peralatan elektrik
  Catatan: Boleh digunakan sekali sahaja.


  sumber:zon152.blogspot.com/.../jenis-jenis-api-keb..

  ReplyDelete
  Replies
  1. soalan 6

   Kelas-Kelas Api, Punca dan Bahan Pemadaman   Kelas Api - Jenis Bahan - Jenis Pemadam Api

   Kelas ˜A'
   Api Pepejal -Kayu, Kertas, Kain - Air, Debu Kering

   Kelas ‘B'
   Api Cecair - Minyak, Cat, Varnish, - buih.
   plastik debu Kering, CO2


   Kelas ‘C'
   Api Gas - Gas Butana, Gas Acetylene - Debu Kering, CO2


   Kelas ˜D'
   Api Logam - Logam Potassium, Logam
   Sodium, Logam Kalsium
   dan Logam Magnesium - Debu Kering

   Sumber: www.bombaphg.gov.my/.../pengurusan?... -

   Delete
 47. Soalan 4:

  Langkah-langkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasa melakukan kerja ialah;
  i)Etika diri - pakaian
  - pelindung mata
  - tangan
  - menghormati orang lain
  ii)Etika kerja - pemilihan alatan
  - pengendalian alatan
  - alatan pengapit
  - penggunaan alatan
  - kelajuan kerja
  - pengurusan meja kerja
  - keselamatan lantai
  *Marziana Mohd Idris (PKB 1)

  ReplyDelete
 48. Soalan 2 :

  Tujuan akta ialah ;
  a)Untuk melindungi orang di tempat kerja selain daripada orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang yang sedang bekerja.
  b)Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang yang sedang bekerja disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.
  c)Untuk memastikan keselamatan,kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang yang sedang bekerja.
  d)Untuk mengadakan cara menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh diganti secara berperingkat oleh sistem,peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan.

  ReplyDelete
 49. 1.Nyatakan langkah-langkah untuk mencegah kemalangan di makmal KH?
  Susilkumar PKB 1

  ReplyDelete
 50. 1.Apakah program atau latihan keselamatan yang bersesuaian yang perlu diikuti oleh seseorang guru?
  Susil kumar PKB 1

  ReplyDelete
 51. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh guru sekiranya terjadi sesuatu kemalangan di di dalam bengkel ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sekiranya berlaku sesuatu kemalangan di dalan bengkel, murid tersebut hendaklah melaporkannya kepada guru yang mengajar pada waktu tersebut. Jika kemalangan yang berlaku agak serius, maka guru tersebut hendaklah memberikan rawatan sementara sebelum mengambil tidakan seterusnya dengan membawa murid tersebut ke hospital.Jenis kemalangan yang berlaku hendaklah direkodkan dan tindakan seterusnya akan dapat diambil bagi mengelakkan kemalangan yang sama berlaku.

   Delete
  2. langkah - langkah yang perlu diambil oleh guru sekiranya berlaku sebarang kemalangan adalah seperti berikut :

   perkara Tindakan guru
   1. kecederaan - memberi rawatan yang sesuai dan
   rujuk ke klinik sekiranya keadaan
   lebih teruk

   - lapor kepada pentadbir sekolah
   - Catat dalam Buku Rekod Kemalangan

   2. kebakaran - mengambil langkah yang perlu
   untuk mengawal dan memadamkan
   kebakaran yang kecil.
   - Jika api semakin marak terus
   hubungi bomba.

   3. kecurian - memaklumkan kepada pentadbir
   sekolah dengan segera.

   (Anisah Abdullah PKB 1)

   Delete
 52. Soalan 4:
  1.Perlu mempertingkatkan kesederaan tentang kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kalanagn pihak pengurusan dan pekerja.Selain itu, memastikan keseluruhan prestasi organisasi dan pihak pengurusan mengambil kira pencapaian keselamatan dan kesihatan pekerja berada pada tahap yang optima.
  Susil kumar PKB 1

  ReplyDelete
 53. Replies
  1. 1.Salah satu peranan utama adalah untuk menghasilkan budaya kerja yang selamat dan sihat dikalangan semua pekerja dan majikan di Malaysia.

   Delete
  2. 1. Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat serta sistem kerja yang selamat dan sihat
   2.Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan
   3.Untuk menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi
   4.Untuk mematuhi kehendak-kehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, peraturan-peraturannya dan tataamalan-tataamalan yang diluluskan
   5.Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja
   6.Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.

   Delete
  3. Institut Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH)
   Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) ditubuhkan sebagai syarikat dengan jaminan pada 24 Jun 1992. Fungsi NIOSH adalah untuk memberi latihan, khidmat runding dan nasihat, menyebar maklumat serta menjalankan penyelidikan, dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Seperti yang termaktub di dalam Memorandum dan Tataurusan Syarikat, matlamat NIOSH adalah untuk menyumbang ke arah usaha meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan melalui pembangunan kurikulum dan program latihan untuk pekerja, majikan dan mereka yang bertanggungjawab, secara langsung atau sebaliknya, terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
   Lokman said PKB1

   Delete
 54. 1.Senaraikan keperluan latihan keselamatan bagi murid-murid berkeperluan khas?

  ReplyDelete
 55. Jawapan soalan 4

  langkah-langkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan pematuhan Etika Diri dan Etika Kerja semasa melakukan kerja adalah :
  1. Elakkan memegang atau menyentuh bahagian
  tajam pada mesin.
  2. Pastikan mesin mempunyai pembumian.
  3. Matikan suis kuasa setelah mesin tidak
  digunakan lagi.
  4. Laporkan keada pegawai berkenaan sekiranya
  mesin rosak.
  5. Fius yang digunakan adalah sesuai dan elakkan
  beban kuasa melampau.
  6. Pastikan bahagian mesin yang bergerak
  mempunyai pengadang.

  Etika diri dan kerja yang perlu dipatuhi semasa
  melakukan kerja.

  1. Memakai pakaian yang sesuai.
  2. memakai pelindung mata.
  3. Memakai sarung tangan.
  4. Menghormati orang lain.

  Etika kerja :

  1. Pemilihan alatan yang sesuai dengan kerja dan
  boleh berfungsi dengan baik.
  2. Pengendalian alatan telah mendapat tunjuk
  ajar.
  3. Alatan pengapit.
  4. Penggunaan alatan yang dibenarkan sahaja.
  5. kelajuan kerja.
  6. Pengurusan meja kerja
  7. Memastikan lantai berada dalam keadaan kering
  dan tidak licin.

  ReplyDelete
 56. KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH RBT 3119
  SOALAN :
  1. NYATAKAN KONSEP KESELAMATAN, KESELAMATAN PEKERJAAN DAN KESELAMATAN INDUSTRI, FAEDAH KESELAMATAN INDUSTRI DAN KEPENTINGAN MEMPELAJARINYA?
  Jawapan :
  Konsep keselamatan adalah sebagai keadaan selamat, keamanan, dan kesejahteraan ( menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi ke-2) . Ia juga dapat diinterprestasikan sebagai suatu keadaan di mana manusia, hidupan lain dan harta benda terlindung daripada bahaya hasil daripada aktiviti-aktiviti pekerjaan manusia.
  Konsep keselamatan pekerjaan merupakan keselamatan dari segi alatan kerja, proses kerja, situasi atau keadaan tempat kerja dan kawasan sekitarnya yang selamat dan selesa.
  Konsep keselamatan industri adalah sebagai aktiviti, kelakuan atau kerja yang menjamin pekerja bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan dan mengawal kerugian terhadap manusia, haiwan, harta benda dan juga sumber pendapatan akibat daripada kemalangan.

  Faedah keselamatan industry dan kepentingan mempelajarinya
  Keselamatan industri ini perlu untuk memastikan tiada sebarang kemalangan atau bencana akibat dari kecuaian pekerja yang boleh memberi akibat yang buruk kepada pekerja, harta benda dan juga sumber ekonomi.
  Kepentingannya pula bagi mengelakkan risiko kemalangan atau mengurangkan tekanan sekiranya berlaku risiko agar tidak menjejaskan produktiviti sesuatu industri. Selain itu ia juga boleh diguna pakai sebagai matlamat utama tahap keselamatan seperti berikut :
  i. Mempertingkatkan kesedaran dan memupuk budaya keselamatan dan kesihatan di kalangan semua pekerja.
  ii. Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja (bebas dari bahaya).
  iii. Melindungi orang di tempat kerja selain daripada pekerja ditempat tersebut.
  iv. Menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan yang selesa untuk pekerja supaya bersesuaian dengan keperluan fisiologi dan psikologi
  v. Menyediakan kaedah di mana peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat diganti dengan sistem peraturan dan kod amalan industri yang beroperasi bersama dengan peruntukan akta ini untuk mengekalkan dan meningkatkan standard keselamatan dan kesihatan.
  vi. Keselamatan dan kesihatan juga perlu diutamakan supaya dapat mengelakkan kerugian pada industri.
  vii. Apabila kesihatan pekerja terjaga, sesuatu pekerjaan dapat dijalankan dengan tekun dan produktif. Produk dan perkhidmatan yang berkualiti juga dapat dihasilkan.
  viii. Tujuan keselamatan dan kesihatan dalam industri diadakan bertujuan untuk meningkatkan produktiviti, tingkatkan keupayaan bersaing dan sebagainya.
  ix. Keselamatan dan kesihatan dalam industri juga dapat menunjukkan komitmen majikan terhadap keselamatan dan kesihatan pekerja.

  Anisah abdullah PKB1

  ReplyDelete
 57. jawapan soalan 6

  Api kebakaran boleh diklasifikasikan kepada 4 jenis iaitu;

  1. Kelas A
  Api berpunca daripada bahan pepejal (kecuali logam) sepeti kayu, kertas, kain, plastik dan sebagainya.

  2. Kelas B
  Berpunca dari bahan cecair yang mudah terbakar seperti minyak petrol, gas dapur, diesel, varnis, cat dan sebagainya.

  3. Kelas C
  Berpunca dari gas atau wap yang mudah terbakar seperti hidrogen, methane, propane, oxy-acetylene, gas LPG dapur dan sebagainya.

  4. Kelas D
  Berpunca dari bahan logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya.

  5. Kelas E
  Berpunca dari bahan masakan seperti minyak masak atau lemak.

  Kebakaran dari peralatan elektrik pula tidak dikelaskan.

  Jenis-jenis alat pemadam api :

  1) Pemadam Api Serbuk Kering ABC
  Berat: 12kg atau 3kg
  Warna: Biru
  Jenis api yang boleh dipadamkan: A,B dan C
  Catatan : Boleh digunakan sekali sahaja, serbuknya boleh merosakkan logam, enjin dan badan kenderaan, berbahaya kepada makanan.

  2)Pemadam Api Karbon Dioksida
  Berat: 3kg
  Warna: Hitam
  Jenis api yang boleh dipadamkan: Api dari peralatan elektrik
  Catatan: Tidak sesuai untuk persekitaran terbuka

  3)Pemadam Api Serbuk Kering ABC

  Berat: 12kg dan 3kg
  Warna: Merah
  Jenis api yang boleh dipadamkan: A, B, C dan api dari peralatan elektrik
  Catatan: Boleh digunakan sekali sahaja.

  lokman said PKB1

  ReplyDelete
 58. soalan:
  Apakah yang dikatakan Buku Rekod Kemalangan dan apa kepentingan buku tersebut dalam bengkel kemahiran hidup di sekolah ?

  Anisah Abdullah PKB 1

  ReplyDelete
  Replies
  1. Buku rekod kemalangan adalah satu bentuk dokumen bertulis yang mencatatkan segala kecelakaan atau kemalangan yang berlaku di dalam bengkel sewaktu aktiviti P&P dijalankan.
   Buku ini sangant penting kerana ia mencatatkan segala butir- butir tentang murid yang terlibat, masa dan tarikh berlaku kemalangan tersebut, jenis kemalangan yang menimpa mangsa, guru yang bertanggungjawab sewaktu kemalangan itu berlaku serta tindakan yang dilakukan oleh guru semasa sewaktu berlakunya kemalangan itu.
   .

   Delete
  2. adakalanya sesetengah sekolah menyediakan buku rekod kemalangan di bengkel, malangnya tidak ramai yang mencatat apa yang berlaku di dalam buku tersebut.
   Tidakkah ia satu tindakan yang salah?

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Buku rekod kemalangan mengandungi maklumat-maklumat tentang kemalangan/kecederaan yang berlaku di bengkel.

   Dengan adanya maklumat daripada buku rekod kemalangan ini, guru dapat meningkatkan pengurusan bengkel, memastikan kemalangan yang sama tidak berlaku, menjadi sumber rujukan kepada pihak-pihak tertentu jika memerlukan siasatan lanjut, dan menjadi bukti untuk menentukan sama ada langkah-langkah pencegahan kemalangan yang diamalkan berkesan atau tidak.

   Norfaiszah Othman /PKB 1

   Delete
  5. Antara tujuan diadakan buku rekod kemalangan :
   i) dapat membantu untuk membuat laporan yang tepat dan lengkap
   ii) dapat menjelaskan keadaan yang berbahaya dan amalan tidak
   selamat
   iii)dapat dijadikan asas penilaian keberkesanan program
   keselamatan
   iv) menjadi sumber maklumat bagi sebarang kes yang dianalisis
   v) menunjukkan kebarangkalian berlaku kemalangan yang sama

   Jenis - jenis rekod keselamatan :
   i) buku rekod kemalangan
   ii) pemeriksaan keselamatan
   iii)mesyuarat jawatankuasa keselamatan
   iv) program keselamatan

   Norhana Mohd Isa SCE1

   Delete
  6. Buku rekod kemalangan / kecederaan yang berlaku di ruang kerja bengkel Kemahiran Hidup. Berpandukan maklumat ini :-

   i. Guru dapat mempertingkatkan pengurusan bengkel.

   ii. Guru dapat memastikan kemalangan yang sama tidak berulang.

   iii. Boleh menjadi sumber rujukan kepada pihak-pihak tertentu jika sesuatu kemalangan itu memerlukan siasatan lanjut.

   iv. Boleh menjadi bukti untuk menentukan sama ada langkah-langkah pencegahan kemalangan yang diamalkan berkesan atau pun tidak.

   Lokman Said PKB1

   Delete
 59. Soalan 4

  Langkah- langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.

  1. Elakkan daripada memegang atau menyentuh bahagian tajam pada
  alat/mesin.
  2. Pastikan mesin ada sistem pembumian.
  3. Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan lagi.
  4. Kerosakan- catat dan laporkan.
  5. Fius baerada dalam keadaan betul. Elakkan beban lampau.
  6. Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang.

  Langkah- langkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasa melakukan kerja.

  Etika Diri:

  1. Memakai pakaian yang sesuai(bagi murid perempuan,tudung
  disematkan didalam baju.)
  2. Memakai pelindung mata
  3. Memakai sarung tangan
  4. Menghormati orang lain.

  Etika Kerja:

  1. Pemilihan alatan yang sesuai dengan kerja/projek.
  2. Pengendalian alatan yang betul.
  3. Alatan pengapit
  4. Penggunaan alatan yang cermat.
  5. Kelajuan kerja
  6. Pengurusan meja kerja yang kemas dan rapi.
  7. Keselamatan lantai dipastikan agar sentiasa bersih dan selamat.

  NORFARAHI BT ZAKWAN PKB 1

  ReplyDelete
 60. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku sebarang kerosakan peralatan di dalam makmal atau bengkel Kemahiran Hidup?

  Nor Asmah Yaakob PPG PKB 1

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sekiranya berlaku atau didapati kerosakan pada peralatan yang digunakan hendaklah melaporkan dengan segera kepada penyelia bengkel dan jangan cuba membaiki sesuatu kerosakan pada peralatan tanpa memaklumkan kepada penyelia bengkel.

   Delete
 61. Ada dikalangan murid dan pelajar pendidikan khas yang mengalami masalah koordinasi mata dan tangan. Bagaimana cara yang terbaik untuk guru-guru membantu murid atau pelajar khas ini mengendalikan peralatan-peralatan yang berbahaya seperti gergaji,alat pematri dan sebaginya?
  *NORFARAHI BT ZAKWAN (PKB 1)

  ReplyDelete
 62. Soalan 7
  Huraikan pengurusan kebakaran dan penggunanaan peralatan pencegahan kebakaran?

  Pengurusan risiko kebakaran

  Pihak pengurusan dan ketua penghuni sesebuah bangunan sama ada di tempat kerja atau kawasan perumahan perlulah mengambil langkah keselamatan seperti berikut sebagai persediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya kebakaran :
  1.Mengadakan laluan-laluan khas yang mencukupi untuk menyelamatkan diri (mean of escape).
  2.Mengadakan pelan pengunsian bangunan.
  3.Mengadakan poster/notis pelan pengunsi bangunan
  4.Mengadakan latihan pengunsian bangunan secara berkala
  5.Mengadakan sistem semboyan/amaran kecemasan yang berkesan
  6.Menyediakan peralatan melawan kebakaran yang mencukupi
  7.Mempunyai pengurusan pengendalian rumah (housekeeping) yang bagus.
  8.Memastikan pemeriksaan dan ujian peralatan elektrik dilakukan secara berkala.

  Peralatan Pencegahan Kebakaran

  Peralatan pencegahan kebakaran pada masa kini merupakan sistem amaran kebakaran yang dipasang secara tetap dan beroperasi secara automatik dibangunan-bangunan. Walaupun begitu terdapat juga bangunan atau premis yang menggunakan sistem manual untuk memberi amaran kebakaran.

  Peralatan pencegahan kebakaran pada bangunan atau premis yang siap dipasang dikategorikan kepada 2 jenis:

  a. Perlindungan aktif.
  •Sistem perlindungan kebakaran yang dipasang tetap di bangunan untuk mencegah, mengawal dan memadam kebakaran secara manual atau automatik.

  b. Perlindungan pasif.
  •Sistem perlindungan kebakaran yang terdapat pada struktur sesebuah bangunan yang berfungsi untuk menyekat api dan asap dari merebak agar penghuni dapat berlindung, menggunakannya sebagai laluan keluar dan tempat yang selamat menempatkan peralatan dan anggota bomba ketika melawan kebakaran  a. Jenis Perlindungan Aktif

  i. Alat pecah kaca.

  Alat ini beroperasi secara manual iaitu dengan cara memecahkan kaca pada sistem ini apabila dikesan oleh orang ramai. Apabila kaca pada kotak ini dipecahkan, ia melengkapkan litar elektrik dan menghasilkan bunyi loceng amaran bagi menandakan ada kebakaran di zon dimana kaca tersebut dipecahkan.

  ii. Alat pengesan haba.

  Alat ini beroperasi secara automatik. Ia akan mengaktifkan sistem amaran kebakaran apabila mengesan haba atau suhu tertentu diperingkat awal kebakaran

  iii. Alat pengesan asap.

  Alat ini juga beroperasi secara automatik. Ia jugaberperanan untuk mengaktifkan sistem amaran kebakaran apabila mengesan sejumlah asap yang tertentu.

  iv. Sistem pemasangan sprinkler.

  Ianya bertujuan untuk mengawal kebakaran pada peringkat awal dengan cara semburan air yang bertekanan khusus kepada zon / kawasan yang terbabit. Sistem ini dihubungkan dengan penggera kebakaran. Ia bertindak secara automatik.

  v. Sistem pemasangan pancur ( riser).

  Terdapat dua jenis pancur iaitu Pancur basah dan Pancur kering.

  vi. Sistem pili bomba (hyderant)

  Terdapat 3 jenis hydran, iaitu hydran gedung, hydran halaman dan hydran kota. Hydran gedung ditempatkan dalam gedung, untuk hydran halaman ditempatkan di halaman, sedangkan hydran kota biasanya ditempatkan pada beberapa titik yang memungkinkan Unit Pemadam Kebakaran suatu kota mengambil cadangan air.

  vii. Sistem salur Bantu mula (hosereel)

  viii. Sistem gas CO2.

  xi. Sistem pemasangan tetap buih (foam)


  b. Jenis Perlindungan pasif.

  i. Tangga terlindung.

  ii. Koridor terlindung

  iii. Pintu rintangan api

  iv. Ruang akses menentang kebakaran

  v.Lif Bomba

  ReplyDelete
 63. salam...
  Ramai dikalangan guru-guru kurang mahir mengendalikan alat pemadam api yang terdapat disekolah. Apa pendapat anda?

  ReplyDelete
  Replies
  1. sebab itulah setiap sekolah dikehendaki menjalankan latihan kebakaran sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Oleh itu ambil lah kesempatan ini untuk guru-guru belajar cara pengendaliannya. Jemputlah pihak bomba ataupun JPAM. Mereka boleh ajar cara mengendalikan alat.

   Delete
  2. Guru kurang mahir mengendalikan alat pemadam kebakaran selalunya adalah berpunca darpada kurangnya pendedahan serta tidak mengambil inisiatif sendiri untuk belajar mengendalikan alatan tersebut. Sebagai satu langkah pembelajaran, pihak bomba atau Jabatan Pertahanan Awam boleh dipanggil untuk membantu guru-guru di sekolah mempelajari penggunaan alatan pemadam kebakaran .

   Delete
  3. Tidak dapat dinafikan kebanyakkan guru kurang mahir dalam penggunaan alat pemadam api.Ini berlaku kerana pihak sekolah hanya membuat latihan kebakaran dua kali setahun dan pengisiannya hanyalah bagaimana murid dan guru menyelamatkan diri daripada kebakaran bukannya cara pengendalian dan penggunaan alat pemadam api.Tidak semua guru berpeluang menggunakan alat pemadam api semasa latihan kebakaran!

   Delete
  4. guru yang kurang mahir dalam mengendalikan alat pemadam api disebabkan kurangnya pendedahan tentang kemahiran ini.sekurang-kurangnya pihak sekolah perlu mengadakan latihan fire drill 3 kali setahun bagi memberi pendedahan kepada guru dan murid tentang pentingnya alat pemadam api.kurangnya pendedahan tentang alat ini akan menyebabkan guru dan murid akan panik jika berlaku kebakaran dan tidak tahu untuk mengambil langkah awal semasa kebakaran berlaku.

   Delete
 64. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 65. Soalan 5
  Terangkan cara-cara api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.
  Api boleh terhasil seperti berikut;

  1.Melalui percikan api yang terhasil melalui kerja-kerja kimpalan mahupun percikan bunga api.

  2.Api juga boleh merebak melalui api ubat nyamuk, api mancis dan juga puntung rokok.

  3.Kebocoran / mampatan gas yang berlaku juga boleh menghasilkan api

  4.Haba mekanikal akibat daripada geseran seperti pada mesin, kereta dan sebagainya

  5.Elektik iaitu apabila berlakunya litar pintas terutamanya di rumah, lebihan kuasa bserta bebanan aliran kuasa yang diterima oleh sesuatu peralatan, pemanasan setempat pada terminal atau sambungan yang longgar mahupun salah pemasangan samada saiz wayar atau pun fius.

  6.Kebocoran arus elektrik seperti kabe atau penebat yang rosak

  Terdapat beberapa cara api merebak iaitu:

  1.Olakan haba iaitu melalui pemindahan haba

  2.Pengaliran iaitu melalui pengaliran haba

  3.Bahangan melalui gelombang cahaya

  4.Terus-menerus iaitu apabila bahan baker bersentuhan antara satu sama lain.

  Terdapat beberapa kaedah memadamkan kebakaran
  1.Melaparkan iaitu melalui kaedah ini bahan yang terbakar dipindahkan /bahan yang belum terbakar dipindahkan ke tempat lain. Pecahkan atau hancurkan bahan api yang terbakar

  2.Melemaskan pula ialah dengan cara menghalang kemasukan udara samada dengan cara menutup atau sungkup

  3.Menyejukan iaitu dengan cara menurunkan suhu atau habanya

  4.Putus rantai kimia dengan menggunakan alat pemadam api

  ReplyDelete
 66. Adakah NIOSH mempunyai peranan dalam memastikan keselamatan di sekolah terutama keselamatan di bengkel

  ReplyDelete
 67. JAWAPAN SOALAN 5.

  Cara api terhasil
  1. percikan api
  2.api ubat nyamuk.mancis,puntung rokok
  3.kebocoran gas
  4.haba mekanikal akibat geseran
  5.elektrik-litar pintas,beban kuasa berlebihan,penebat rosak,salah pemasangan fius.

  cara api merebak...
  1. olahan haba- pemindahan haba
  2. pengaliran haba
  3. terus menerus- bahan bersentuhan antara satu sama lain.
  4. bahangan- melalui gelombang cahaya.


  cara memadamkan kebakaran...
  1. melaparkan
  2. melemaskan
  3. menyejukkan-turunkan haba
  4. memutuskan rantai kimia tindakbalas.  JAWAPAN SOALAN 1

  konsep keselamatan:
  -keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya,bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan.

  keselamatan pekerja dan keselamatan industri.
  -ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alatan kerja,proses kerja,tempat kerja dan kawasan lingkungannya.
  -keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan, kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia, harta dan pendapatan

  Faedah keselamatan industri:
  -bagi menghindari kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan atau bahaya kepada pekerja/pelajar/kakitangan dan kelengkapan/peralatan.

  kepentingan: bagi mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.


  JAWAPAN SOALAN 3.

  Penalti yang akan dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerja dan Pekerjaan dikuatkuasakan.

  1. Sek.51-individu
  -denda tidak melebihi sepuluh ribu atau
  -dipenjara selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau
  -kedua-duanya.

  2. Sek.52-Pertubuhan Perbadanan
  3. Sek.53-Kesatuan sekerja
  4. Sek.54- Agen  JAWAPAN SOALAN 6.

  KELAS KEBAKARAN

  1. Air - kayu ,sampah sarap,plastik,kain A Tabung merah

  2. Buih - minyak, cat,petrol,lekar,thinner,gas B - soda acid, water CO2 ,Tabung Krim

  3. Debu Kering -semua jenis bahan ABC sodium bikarbonat

  4. Karbon dioksida - minyak, cat,petrol,lekar, gas, peralatan gas BC Tabung hitam/biru. tidak merosakkan komponen elektrik

  ReplyDelete
 68. JAWAPAN SOALAN 2

  TUJUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA.

  A) untuk memastikan keselamatan,kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatn yang berbangkit drpd aktiviti org-org yg sedang bekerja.

  B) untuk melindungi orang-orang ditempat kerja selain dari org yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan

  c) untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi org-org yang sedang bekerja yg di sesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.

  D) untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatandan kesihatan pekarjaan yang berkaitan boleh diganti secara berperingkat oleh sistem peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan,yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan aakta. Ini bermaksud untuk mengekalkan atau membaiki standart keselamatan dan kesihatan.

  FUNGSINYA:

  1. menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktivitinya.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh guru KH untuk melupuskan bahan-bahan atau alatan KH yang telah rosak atau pecah atau hilang?

   norkamilah sce 1 ppg jun 2011

   Delete
 69. soalan 5
  cara api terhasil
  api terhasil dengan cara
  percikan api,ubat nyamuk, mancis,puntung rokok,kebocoran /mampatan gas haba mekanikal akibat geseran,litar pintas aliran kuasa yang berlebihan, pemanasan setempat pada terminal / sambungan yang longgar dan salah pemasangan suis wayar

  ReplyDelete
  Replies
  1. cara api merebak

   i. Olakan haba
   pemindahan haba yang berlaku dalam benda / cecair seperti
   air atau gas

   ii. Pengaliran
   haba bergerak melalui bahan konduktor haba seperti logam .
   ini mengakibatkan kebakaran berterusan akibat sentuhan
   bahan

   iii. Bahangan
   pemindahan haba berlaku melalui gelombang cahaya di mana
   ia akan meningkatkan suhu sehingga suhu nyalaan

   iv. Terus menerus
   sentuhan secara langsung bahan - bahan mudah terbakan
   seperti kertas memudahkan lagi api untuk merebak

   Delete
 70. Soalan 2:

  Tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia:

  Tujuan akta:

  - Memastikan keselamatan, kesihatan dan
  kebajikan orang orang yang sedang
  bekerja terhadap risiko kepada
  keselamatan yang berbangkit daripada
  aktiviti orang yang sedang bekerja.
  - Melindungi orang-orang di tempat kerja
  selain daripada orang-orang yang sedang
  bekerja terhadap risiko keselamatan
  atau kesihatan yang berbangkit daripada
  aktiviti orang-orang yang sedang
  bekerja.
  - Menggalakkan suatu persekitaran
  pekerjaaan bagi orang orang yang sedang
  bekerja disuaikan dengan keperluan
  fisiologi dan psikologi mereka.
  - Mengadakan cara yang menurut
  perundangan keselamatan dan kesihatan
  pekerjaan yang berkaitan boleh
  digantikan secara berperingkat-
  peringkat oleh sistem, peraturan
  dan tataamalan industri yang
  diluluskan, yang berjalan secara
  bergabung dengan peruntukan Akta ini
  yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau
  membaiki standard keselamatan dan
  kesihatan.

  Peranan NIOSH ialah:

  - Menyedia dan menyenggarakan suatu
  tempat dan sitem kerja yang selamat dan
  sihat.
  - Memastikan bahawa semua kakitangan
  adalah diberi maklumat, arahan,latihan
  dan penyeliaan berkenaan cara untuk
  menjalankan tugas dengan selamat dan
  tanpa risiko kepada kesihatan.
  - Menyiasat semua kemalangan ,penyakit,
  keracunan dan kejadian berbahaya dan
  mengambil langkah-langkah untuk
  memastikan kejadian kejadian tersebut
  tidak berulang lagi.
  - Mematuhi kehendak-kehendak perundangan
  mengenai dan kesihatan seperti yang
  ditetapkan di dalam akta keselamatan
  dan kesihatan pekerjaan 1994,peraturan-
  peraturannya dan tataamalan -tataamalan
  yang diluluskan.
  - Menyediakan kemudahan-kemudahan
  kebajikan bagi semua pekerja dan
  mengkaji semula dasar ini apabila perlu.

  Fungsi jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaaan Malaysia

  - Fungsi jabatan Keselamatan dan
  Kesihatan Pekerjaaan Malaysia ialah
  menyediakan persekitaran kerja yang
  selamat dan sihat untuk semua
  pekerjanya dan orang-orang lain yang
  mungkin terjejas oleh aktiviti
  -aktivitinya.

  ReplyDelete
 71. Soalan 5:

  Terangkan cara-cara api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.

  Cara-cara api terhasil ialah
  1. Percikan api-kerja kimpalan, bunga api
  2. Api ubat nyamuk, mancis, puntung rokok.
  3. Kebocoran / mampatan gas
  4. haba mekanikal akibat geseran.
  5. Litar pintas
  6. Salah pemasangan-saizwayar/fius
  7. kebocoran arus elektrik - kabel/penebat rosak.


  Cara-cara api merebak.

  1. Olakan haba-pemindahan haba
  2. Pengaliran- melalui pengalir haba
  3. Bahangan - memalui gelombang cahaya.
  4. Terus menerus- apabila bahan bakar bersentuhan antara satu
  sama lain.

  Kaedah memadamkan kebakaran.

  1. Melaparkan - pindahkan bahan terbakar/belum berbakar ke
  tempat lain/pecah/ hancurkan bahan api yang terbakar.
  2. Melemaskan - halang kemasukan udara /tutup/sungkup
  3. Menyejukkan- turunkan haba/suhunya.
  4. Memutuskan rantai kimia tindakbalas - CO2,BCF, serbuk
  kering

  ReplyDelete
 72. SOALAN 6
  •KELAS KELAS API

  Kelas A: Kebakaran yang melibatkan bahan pepejal organik yang mudah terbakar seperti kayu dan kertas.

  Kelas B: Kebakaran yang melibatkan cecair mudah terbakar atau pepejal yang mudah cair seperti gris, gasolin, minyak, dan sebagainya.

  Kelas C: Kebakaran yang melibatkan gas yang tidak mempunyai risiko menyebabkan letupan.

  Kelas D: Kebakaran akibat logam yang mudah terbakar dan biasanya khusus untuk jenis logam-logam tertentu sahaja.


  Peralatan Pencegahan Kebakaran.

  Fire Extinguisher/Racun Api. Peralatan ini merupakan peralatan reaksi cepat pelbagai guna kerana dapat dipakai untuk jenis kebakaran jenis A, B, C .Peralatan ini mempunyai berbagai tujuan dan ukuran berat sehingga dapat ditempatkan di mana-mana sahaja.

  Hydran. Peralatan ini merupakan reaksi cepat yang efisyen dan digunakan untuk kebakaran jenis A. Peralatan ini mempunyai 3 jenis iaitu hydran bangunan, halaman dan bandar. Hydran akan digunakan oleh bomba untuk mendapatkan bekalan air jika berlaku kebakaran di sesuatu tempat

  Pengesan asap/smoke detector . Peralatan ini secara otomatik akan memberitahu kepada setiap orang apabila terdapat asap. Alat ini akan berbunyi apabila asap dikesan.

  Fire Alarm. Peralatan ini digunakan untuk memberitahu kepada setiap orang jika terdapat bahaya kebakaran di suatu tempat. Loceng pada alat ini akan berbunyi dengan kuat.
  Alat Pemadam Automatik Alat pemadam ini sangat peka terhadap kenaikan dan perubahan suhu ruangan tanpa memerlukan bantuan manusia dan dapat melakukan pencegahan sebelum timbulnya kebakaran. Dan apabila suhu sekitar meningkat kerana timbulnya kebakaran, maka bahan dalam bekas kaca melarut dan mulai mengembang. Apabila suhu bilik 40°C, tenaga pengembangan akan mencapai takat maksima. Jika suhu bilik melebihi 150°C , kaca akan pecah dari bahagian dalam bahan pemadam kebakaran menyembur keluar.

  Fire Hose Reel Alat ini biasanya dipasang pada dinding bangunan sekolah. Di dalam hos getah terdapat air yang bertekanan tinggi. Apabila injap dibuka, air akan disembur ke arah api untuk memadamkannya.

  NORIYAH ISMAIL SCE 1

  ReplyDelete
 73. KEJADIAN API
  Asas kebakaran kimia Kebakaran hanya akan terjadi sekiranya terdapat tiga unsur yang bergabung iaitu bahan untuk membantu nyalaan seperti kayu, kertas dan minyak, udara untuk membekalkan oksigen dan suhu atau haba yang tinggi untuk menghasilkan api atau nyalaan.

  Cara api merebak
  Terdapat beberapa kaedah yang membolehkan api merebak iaitu dengan kaedah olakan haba, pengaliran, bahangan dan terus menerus.

  a. Olakan haba. Apabila terjadinya kebakaran dalam sebuah bangunan, asap dan gas- gas yang panas akan mengalir naik ke atas. Asap dan gas panas ini biasanya akan terperangkap di bahagian atas bangunan ataupun rumah yang terbakar. Keadaan ini akan menyebabkan suhu di mana kawasan asap dan gas terperangkap akan meningkat dengan mendadak. Suhu yang meningkat ini akan menyebabkan bahan yang mudah terbakar akan terbakar dengan sendirinya apabila telah sampai ke suhu pembakaran.

  Cara memadam kebakaran
  Nyalaan terjadi dari gabungan tiga unsur iaitu bahan, udara dan suhu. Oleh sebab itu untuk memadamnya anda perlu untuk memisahkan gabungan tersebut. Contohnya sekiranya bahan seperti kayu yang boleh membantu nyalaan dijauhkan dari kawasan terbakar maka api akan terpadam kerana tiadanya bahan untuk dibakar.
  Anda juga boleh menghalang udara dari sampai ke tempat kebakaran dengan menutup kawasan kebakaran dengan mengunakan guni basah sekiranya nyalaan adalah kecil. Terdapat beberapa istilah yang digunakan bagi memadam kebakaran iaitu:

  a. Melaparkan. Ini dilakukan dengan:
  b. Memindahkan bahan api yang belum terbakar ke
  tempat lain.
  c. Memindahkan bahan api yang terbakar ke tempat
  lain
  d. Memecah atau menghancurkan bahan api yang
  terbakar supaya mudah dipadamkan.

  ReplyDelete
 74. Soalan saya kawan-kawan

  Sekiranya anda ingin memadamkan api yang terbakar disebabkan oleh
  i. Ranting-ranting kayu
  ii. Tumpahan minyak tanah dikedai
  Nyatakan jenis-jenis alat pemadam api permulaan yang sesuai digunakan?

  NORIYAH ISMAIL SCE 1

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jika api itu disebabkan oleh ranting - ranting kayu , jenis pemadam api yang sesuai digunakan ialah jenis A iaitu yang mengeluarkan air ( soda asid dan air karbondioksida )

   Jika api itu berpunca daripada tumpahan minyak dikedai pemadam api yang sesuai digunakan ialah jenis B iaitu yang mengeluarkan buih

   Pemadam api yang mengeluarkan debu kering ( jenis ABC ) sesuai untuk semua bahan .

   Bagaimana pula cara yang betul menggunakan alat pemadam api ?

   Delete
 75. Soalan 2

  tujuan Dasar keselamatan dan kesihatan perkerjaan adalah :
  1.Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat;

  2.Untuk mempastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan;

  3.Untuk menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk mempastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi;

  4.Untuk mematuhi kehendak-kehendak perundangan dan lain-lain keperluan mengenai keselamatan dan kesihatan seperti yang ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, peraturan-peraturannya dan tataamalan yang diluluskan;

  5.Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja; dan

  6.Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.

  ( Anisah Abdullah PKB 1)

  ReplyDelete
 76. soalan 6
  Jenis bahan pemadam api, punca api / bahan bakar dan label alat pemadam api.

  1. Air - kayu, sampah sarap, plastik dan kain. Alat pemadam api berlabel A.

  2. Buih - Minyak, cat, petrol, lekar, thinner dan gas. Alat label B.

  3. Debu kering - semua jenis bahan. Alat label ABC.

  4. Karbon dioksida - Minyak, cat, petrol, lekar, gas dan peralatan elektrik guna alat pemadam api label BC.

  (anisah abdullah PKB 1)

  ReplyDelete
 77. Apakah maksud NIOSH dan peranannya??..

  ReplyDelete
 78. Jawapan soalan 6

  A. Kelas - kelas kebakaran dan jenis pemadam

  I. Kelas A
  memadamkan kebakaran kayu, tilam, plastik,
  kain, kertas
  Jenis pemadam api yang sesuai adalah jenis air  II. Kelas B
  memadamkan kebakaran petrol, cat, minyak,
  varnis
  Jenis pemadam api yang sesuai ialah jenis buih


  III. Kelas BC
  memadamkan kebakaran oleh minyak
  petrol,transformer, papan suis dan
  elektrik
  Jenis pemadam api yang sesuai ialah jenis
  karbon dioksida

  IV. Kelas ABC
  memadam kebakaran yang berpunca daripada
  natrium dan semua jenis bahan
  Jenis pemadam api yang sesuai ialah jenis
  serbuk kering


  Soalan : Apakah ciri - ciri yang dapat digunakan untuk mengenal pasti setiap jenis pemadam api ?

  ReplyDelete
 79. soalan 5
  Terangkan cara-cara api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.
  Cara api terhasil:

  1.Percikan api – kerja kimpalan, bunga api

  2.Api ubat nyamuk, mancis, puntung rokok

  3.Kebocoran/ mampatan gas

  4.Haba mekanikal akibat geseran.

  5. Elektrik yang terdiri daripada litar pintas,lebihan kuasa beban aliran kuasa,Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar dan salah pemasangan – saiz wayar/ fius kebocoran arus elektrik – kabel/ penebat rosak

  manakala cara api merebak:
  1.Olakan haba – pemindahan haba

  2.Pengaliran – melalui pengalir haba

  3.Bahangan – melalui gelombang cahaya

  4.Terus menerus – apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain

  Kaedah memadam kebakaran:
  1.Melaparkan – pindahkan bahan terbakar/ belum terbakar ke tempat lain/ pecah/ hancurkan bahan api yang terbakar

  2.Melemaskan – halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup

  3.Menyejukan – turunkan haba/ suhunya

  4.Memutuskan rantai kimia tindakbalas – *CO2, BCF, serbuk kering
  *CO2 – karbon dioksida
  *BCF – Bromochlodate Flumetheane

  ReplyDelete
 80. soalan 1

  Konsep keselamatan ialah keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan.

  Keselamatan pekerjaan ialah ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, proses kerja, tempat kerja dan kawasan lingkungannya.


  Keselamatan industri:
  Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan, kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia, harta dan pendapatan.


  Faedah keselamatan industri adalah bagi menghindar/ mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/ bahaya kepada pekerja/pelajar, kakitangan dan kelengkapan/ peralatan.

  Kepentingan mempelajarinya adalah bagi mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.

  ReplyDelete
 81. Soalan 2:

  Tujuan Akta adalah

  1. memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja.

  2.Melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja.

  3.Menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.

  4.Mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem, peraturan dan tata amalan industri yang diluluskan, yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan


  Peranan NIOSH
  1.Menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat.

  2.Memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.

  3.Menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi.

  4.Mematuhi kehendak-kehendak perundangan mengenai kesihatan seperti yang ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, peraturan-peraturannya dan tata amalan-tata amalan yang diluluskan.

  5.Menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja.

  6.Mengkaji semula dasar ini apabila perlu.  Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia ialah menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.

  ReplyDelete
 82. Jawapan soalan 5
  Antara penyebab terhasilnya api ialah melalui putung rokok,kebocoran gas, lintar pintas elektrik dan sebagainya.

  Cara api merebak melalui olahan haba,pengaliran,bahangan dan terus menerus.

  Kaedah memadamkan kebakaran pula ialah:-
  1. Memindahkan bahan terbakar ke tempat lain.
  2. Turunkan suhu haba, halang kemasukan udara dan memutuskan rantai kimia tindak balas contohnya dengan menggunakn CO2 dan BCF.

  ReplyDelete
 83. Saya pernah menghadiri seminar keselamatan di sekolah anjuran JPN dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia pada tahun lepas. Apa yang dapat saya rumuskan, guru amat mudah dipersalahkan dan terdedah kepada risiko didakwa jika berlaku sesuatu insiden. Pada pandangan anda, apakah yang perlu kita lakukan untuk menghindari masalah di atas?
  Azarudin Hassan (Sains 1 2011)

  ReplyDelete
 84. Jawapan soalan 2

  Tujuan Akta

  a.Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja;

  b.Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja;

  c.Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka;

  d.Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem, peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan, yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan
  NAJIHAH ABDULAHADI/PKB 1

  ReplyDelete
 85. SOALAN NO 3

  Sek 51- individu

  *
  Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau

  *
  Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau

  *
  Kedua-duanya.


  Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

  Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan

  Sek 53 – Kesatuan Sekerja

  Sek 54 – Agen

  NAJIHAH ABDULAHADI/ PKB

  ReplyDelete
 86. KEMAHIRAN HIDUP DAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI.

  TAJUK : KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/MAKMAL

  SOALAN :

  JAWAPAN SOALAN 1.

  KONSEP KESELAMATAN - IALAH KEADAAN TERPELIHARA ATAU TERHINDAR DARIPADA BAHAYA, BENCANA ATAU GANGGUAN YANG BOLEH MENYEBABKAN BERLAKUNYA KEMALANGAN.

  KONSEP KESELAMATAN PEKERJAAN - IALAH ILMU DAN PENERAPAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN YANG BERKAITAN DENGAN ALAT KERJA, PROSES KERJA, TEMPAT KERJA DAN KAWASAN LINGKUNGANNYA.

  KONSEP KESELAMATAN INDUSTRI - IALAH PEKERJA YANG BEBAS DARIPADA BAHAYA ATAU RISIKO KECEDERAAN, KAWALAN KERUGIAN AKIBAT KEMALANGAN SERTA MELINGUNGI KERUGIAN TERHADAP MANUSIA, HARTA DAN PENDAPATAN.

  FAEDAH KESELAMATAN INDUSTRI DAN KEPENTINGAN MEMPELAJARINYA - IALAH BAGI MENGHINDAR ATAU MENCEGAH KEMALANGAN YANG BOLEH MENYEBABKAN KECEDERAAN ATAU BAHAYA KEPADA PEKERJA ATAU PELAJAR, KAKITANGAN DAN KELENGKAPAN ATAU PERALATAN.

  ReplyDelete
 87. JAWAPAN SOALAN 2.

  TUJUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN IALAH :-  1. UNTUK MEMASTIKAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEBAJIKAN ORANG-ORANG YANG SEDANG BEKERJA TERHADAP RISIKO KEPADA KESELAMATAN YANG BERBANGKIT DARIPADA AKTIVITI ORANG-ORANG YANG SEDANG BEKERJA.
  2. UNTUK MELINDUNGI ORANG-ORANG DI TEMPAT KERJA SELAIN DARIPADA ORANG-ORANG YANG SEDANG BEKERJA TERHADAP RISIKO KESELAMATAN ATAU KESIHATAN YANG BERBANGKIT DARIPADA AKTIVITI ORANG-ORANG YANG SEDANG BEKERJA.
  3. UNTUK MENGGALAKKAN SUATU PERSEKITARAN PEKERJAAN BAGI ORANG-ORANG YANG SEDANG BEKERJA YANG DISESUAIKAN DENGAN KEPERLUAN FISIOLOGI DAN PSIKOLOGI MEREKA.
  4. UNTUK MENGADAKAN CARA YANG MENURUT PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN YANG BERKAITAN BOLEH DIGANTIKAN SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT OLEH SISTEM, PERATURAN DAN TATAAMALAN INDUSTRI YANG DILULUSKAN, YANG BERJALAN SECARA BERGABUNG DENGAN PERUNTUKAN AKTA INI YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENGEKALKAN ATAU MEMBAIKI STANDARD KESELAMATAN DAN KESIHATAN.
  PERANAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA (NIOSH) IALAH :-

  1. UNTUK MENYEDIA DAN MENYENGGARAKAN SUATU TEMPAT DAN SISTEM KERJA YANG SELAMAT DAN SIHAT.
  2. UNTUK MEMASTIKAN BAHAWA SEMUA KAKITANGAN ADALAH DIBERI MAKLUMAT, ARAHAN, LATIHAN DAN PENYELIAAN BERKENAAN CARA UNTUK MENJALANKAN TUGAS DENGAN SELAMAT DAN TANPA RISIKO KEPADA KESIHATAN.
  3. UNTUK MENYIASAT SEMUA KEMALANGAN, PENYAKIT, KERACUNAN DAN KEJADIAN BERBAHAYA DAN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMASTIKAN KEJADIAN-KEJADIAN TERSEBUT TIDAK BERULANG LAGI.
  4. UNTUK MEMATUHI KEHENDAK-KEHENDAK PERUNDANGAN MENGENAI KESIHATAN SEPERTI YANG DITETAPKAN DI DALAM AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994, PERATURAN-PERATURANNYA DAN TATAMAL-TATAMALAN YANG DILULUSKAN.
  5. UNTUK MENYEDIAKAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN KEBAJIKAN BAGI SEMUA PEKERJA; DAN
  6. UNTUK MENGKAJI SEMULA DASAR INI APABILA PERLU.
  FUNGSI JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA IALAH :-

  JAWAPAN :

  MENYEDIAKAN PERSEKITARAN KERJA YANG SELAMAT DAN SIHAT UNTUK SEMUA PERJANYA DAN ORANG-ORANG LAIN YANG MUNGKIN TERJEJAS OLEH AKTIVITI-AKTIVITINYA.

  ReplyDelete
 88. JAWAPAN SOALAN 3.

  PENALTI YANG DIKENAKAN SETELAH AKTA KESELAMATAN PEKERJAAN DAN PEKERJAAN DIKUATKUASAKAN IALAH :-

  1) SEKSYEN 51 - INDIVIDU

  a) DENDA TIDAK LEBIH SEPULUH RIBU RINGGIT ATAU
  b) DIPENJARAKAN SELAMA TEMPOH TIDAK MELEBIHI SATU TAHUN ATAU
  c) KEDUA-DUANYA.

  DALAM HAL BERTERUSAN BOLEH DIDENDA TIDAK MELEBIHI SATU RIBU RINGGIT BAGI TIAP-TIAP HARI ATAU SEBAHAGIAN DARIPADA SEHARI SEMASA KESALAHAN ITU BERTERUSAN SELEPAS SABITAN.

  2) SEKSYEN 52 - PERTUBUHAN PERBADANAN.
  3) SEKSYEN 53 - KESATUAN SEKERJA.
  4) SEKSYEN 54 - AGEN.

  ReplyDelete
 89. JAWAPAN SOALAN 4.

  LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MENJALANKAN KERJA IALAH :-

  1. KENALPASTI PUNCA KEMALANGAN SAMADA DISEBABKAN
  MEKANIKAL/PENGGUNAAN JENTERA/ALAT :-  1. KECUAIAN PEKERJA
  1. CARA GUNA ALAT PERLINDUNGAN X
  2. PEMATUHAN ARAHAN X
  3. CARA GUNA PERALATAN X
  4. MEMBACA ARAHAN X
  5. PAKAIAN X
  2. KEADAAN PERALATAN/PERKAKASAN
  1. PERIKSA ALAT X
  2. LAPOR KEROSAKAN X
  3. PENGENDALI
  1. BACA ARAHAN X
  2. MAHIR X
  3. CARA GUNA X
  3. KEADAAN BENDA KERJA/KAWASAN KERJA
  1. KEMUDAHAN KESELAMATAN X
  2. PATUH TANDA AMARAN X
  3. GUNA ELEKTRIK DEKAT BAHAN MUDAH TERBAKAR.
  LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MENJALANKAN KERJA IALAH :
  1. ELAKKAN DARIPADA MEMEGANG ATAU MENYENTUH BAHAGIAN TAJAM PADA MESIN/ALAT.
  2. PASTIKAN MESIN ADA SISTEM PEMBUMIAN.
  3. MATIKAN SUIS KUASA SEPENUHNYA BILA MESIN TIDAK DIGUNAKAN.
  4. KEROSAKAN - LAPORAN.
  5. FIUS KENA BETUL. ELAKKAN BEBAN LAMPAU.
  6. PASTIKAN BAHAGIAN ENJIN BERGERAK ADA PENGADANG.
  PEMATUHAN ETIKA DIRI DAN ETIKA KERJA SEMASA MELAKUKAN KERJA.

  1. ETIKA DIRI
  1. PAKAIAN
  2. PELINDUNGAN MATA
  3. TANGAN
  4. MENGHORMATI ORANG LAIN
  2. ETIKA KERJA
  1. PEMILIHAN ALATAN
  2. PENGENDALIAN ALATAN
  3. ALATAN PENGAPIT
  4. PENGGUNAAN ALATAN
  5. KELAJUAN KERJA
  6. PENGURUSAN MEJA KERJA
  7. KESELAMATAN LANTAI.

  ReplyDelete
 90. JAWAPAN SOALAN 5.

  CARA-CARA API TERHASIL :-

  1. PERCIKAN API - KERJA KIMPALAN, BUNGA API
  2. API UBAT NYAMUK, MANCIS, PUNTUNG ROKOK
  3. KEBOCORAN, MAMPATAN GAS
  4. HABA MEKANIKAL AKIBAT GESERAN
  5. ELEKTRIK :-
  1. LITAR PINTAS
  2. LEBIHAN KUASA BEBAN ALIRAN KUASA
  3. PEMANASAN SETEMPAT PADA TERMINAL, SAMBUNGAN YANG LONGGAR.
  4. SALAH PEMASANGAN - SAIZ WAYAR/FIUS, KEBOCORAN ARUS ELEKTRIK - KABEL/PENEBAT ROSAK.
  CARA-CARA API MEREBAK :-

  1. OLAKAN HABA - PEMINDAHAN HABA
  2. BAHAGAN - MELALUI GELOMBANG CAHAYA
  3. TERUS-MENERUS - APABILA BAHAN BAKAR BERSENTUHAN ANTARA SATU SAMA LAIN.
  KAEDAH MEMADAMKAN KEBAKARAN :-

  1. MELAPARKAN - PINDAHKAN BAHAN TERBAKAR/BELUM TERBAKAR KE TEMPAT LAIN/PECAH/HANCURKAN BAHAN API YANG TERBAKAR.
  2. MELEMASKAN - HALANG KEMASUKAN UDARA/TUTUP/SUNGKUP.
  3. MENYEJUKKAN - TURUNKAN HABA/SUHUNYA.
  4. MEMUTUSKAN RANTAI KIMIA TINDAKBALAS - CO2, BCF, SERBUK KERING. (CO2 IALAH KARBON DIOKSIDA, BCF IALAH BROMOCHLODATE FLUMETHEANE.

  ReplyDelete
 91. JAWAPAN SOALAN 6.

  PERBANDINGAN KELAS-KELAS KEBAKARAN DAN JENIS-JENIS ALAT PEMADAM API.

  1. JENIS PEMADAM API - AIR ; KELAS KEBAKARAN - KAYU, SAMPAH SARAP, PLASTIK, KAIN.
  2. JENIS PEMADAM API - BUIH ; KELAS KEBAKARAN - MINYAK, CAT, PETROL, LEKAR, THINNER, GAS.
  3. JENIS PEMADAM API - DEBU KERING ; KELAS KEBAKARAN - SEMUA JENIS BAHAN.
  4. JENIS PEMADAM API - KARBON DIOKSIDA ; KELAS KEBAKARAN - MINYAK, CAT, PETROL, LEKAR, GAS, PERALATAN GAS.

  ReplyDelete
 92. SOALAN : -

  1. NYATAKAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BAGI KEBAKARAN ?.

  SITI ARFAH/SCE 1/JUN 2011

  ReplyDelete
 93. Soalan 6
  Kelas-kelas kebakaran dan he is alat pemadam api.
  Air. Kayu,sampan sarap,plastic,kain. A. Tabung merah
  Buih. Minyak,cat,petrol,lekar,thinner,gas. B. Soda acid,water CO2
  Tabung krim
  Debu kering. Semua jenis bahan. A,B,C. Sodium bikarbonat
  Tabung hitam/biru
  Karbon dioksida. Minyak,cat,petrol,lekar,gas, B,C. Tidak rosakkan
  Peralatan gas. Komponen elektrik.

  ReplyDelete
 94. Soalan 7
  Tindakan pencegahan
  Sistem keselamatan kebakaran terdiri daripada:
  Pencegahan dan perlindungan kebakaran

  Pencegahan kebakaran-1. Pendidikan dan latihan
  2. Penguatkuasaan
  3. Kejuruteraan
  4. Kawalan keselamatan
  5. Penyelenggaraan peralatan
  6. 'Good House Keeping'

  Perlindungan kebakaran
  1. Perlindungan Pasif
  -tangga terlindungan
  -koridor terlindung
  -pintu rintangan api
  -lif bomba

  Perlindungan Aktif
  - alat pecah kaca
  - alat pengesan haba
  - alat pengesan asap
  - sistem pemasangan sprinkler
  - sistem pemasangan pancur
  - sistem pili bomba

  ReplyDelete
 95. Jawapan soalan 1.
  1.Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan.
  2.Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, proses kerja, tempat kerja dan kawasan lingkungannya.
  3.Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan, kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia, harta dan pendapatan.
  4.bagi menghindar dan mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan atau bahaya kepada pekerjaatau pelajar, kakitangan dan kelengkapan serta peralatan.
  5.Kepentingannya adalah bagi mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.

  ReplyDelete
 96. Salam perpaduan soalan 7
  Pengurusan kebakaran:
  1. pastikan semua suiz elektrik dimatikan selepas menggunakanya.
  2. Elakan merokok di tempat larangan.
  3. Jangan membawa alat / bahan mudah terbakar ke dalam bilik.
  4. Elakkan menggunakan 'heater' atau alat pemanas.
  5. Bilik hendaklah sentiasa bersih daripada sampah.
  6. Jangan buat sambungan pendawaian elektrik sendiri.
  7. Laporkan kepada pihak bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan pd alatan elektrik.

  Cara penggunaan alat pemadam api:
  Terdapat pelbagai jenis serta saiz alat pemadam api. Cara penggunaan dan pengendaliaannya adalah seperti berikut:
  1. Pilih jenis alat pemadam api yang sesuai.
  2. Ikut arah angin semasa menggunakannya.
  3. Praktikkan penggunaan kaedah PASS:
  P - PULL (tarik/cabut pin keselamatan)
  A - AIM (arahkan nozel ke arah punca api)
  S - SQUEEZE (tekan pemegang 'lever' di mana agen pemadam akan dipancut keluar.
  S - SWEEP (Layangkan noze/hos kekiri dan kekanan bagi menyegerakan proses pemadaman.

  ReplyDelete
 97. soalan 2.
  Tujuan Akta keselamatan dan Kesihatan pekerjaan
  Jawapan
  1.Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja.

  2.Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja;

  3.Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka;

  4.Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem, peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan, yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan

  ReplyDelete
 98. soalan1.
  Konsep Keselamatan
  *Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya bencana atau gagguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan.
  Konsep keselamatan pekerjaan
  *Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja,proses kerja,tempat kerja dan kawasan lingkungannya.
  Konsep keselamatan indusri
  *Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan,kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi manusia,harta dan pendapatan.
  Faedah
  *Menhindar dan mencegah kemalangan yang boleh menyebabkankecederaan atau bahayav kepada pekerja atau pelajar,kakitangan,kelengkapan serta peralatan.
  Kepentigan
  *Menggelakkan risiko kemalanganyang menjejaskan keselamatan pekerja dan indusri

  ReplyDelete
 99. Shirley Naja PPG PKB 2012

  Saya bersetuju dengan cadangan Pn.Norsiyah. Guru sememangnya perlu mengadakan lawatan sebenar ke makmal Kemahiran Hidup sebelum melakukan aktiviti. Dengan ini, murid-murid akan lebih mengetahui tentang keadaan susun atur dan suasana di makmal KH. Semasa lawatan , guru perlu menerangkan beberapa aspek keselamatan yang penting kepada murid-murid.

  ReplyDelete
 100. Soalan 7

  Pengurusan Kebakaran
  a) Alat/bahan mudah terbakar tidak dibawa ke bilik.
  b) Amal matikan suis elektrik apabila selesai digunakan.
  c) Jangan buat sambungan dawai elektrik sendiri.
  d) Bilik hendaklah sentiasa bersih daripada sampah sarap.
  e) Tidak menyalahgunakan alat pemadam kebakaran.
  f) Laporkan kepada pihak bertanggungjawab jika ada kerosakanpada alatan elektrik/ disalahgunakan.(sumber dari: http://web.utm.my)  Penggunaan peralatan pencegahan kebakaran
  Terdapat pelbagai jenis serta saiz alat pemadam api. Cara penggunaan atau pengendaliannya adalah seperti berikut:-

  a) Pilih jenis alat pemadam api yang sesuai
  b) Ikut arah angin semasa menggunakannya
  c) 3. Praktikkan penggunaan kaedah PASS

  KAEDAH/ SISTEM P.A.S.S

  P – Pull
  Tarik / cabut pin keselamtan

  A – Aim
  Arahkan nozel ke arah punca api

  S – Squeeze
  Tekan pemegang “lever”dimana agen pemadaman akan dipancutkan keluar

  S – Sweep
  Layangkan nozel / hos kekiri dan ke kanan bagi menyegerakan proses pemadaman
  ( sumber : http://pkpm.blogspot.com)

  ReplyDelete
 101. soalan 5

  Api terhasil daripada :
  - Kebakaran berlaku apabila punca haba dan bahan api bertindak balas dengan (oksigen) dalam udara dan mencapai takat nyalaan

  - SEGITIGA KEBAKARANAPI ADALAH KESAN DARIPADA RANGKAIAN TI